EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
145
Yo#un Bakım
3059 - 3060
Ameliyathane
3062 - 3063
Ameliyathane Personel Odası
3064
Vezne
3096
Serv#s
Doç. Dr. Yi#it Özer T"FT"KÇ"O%LU
3069
Hem!ire Deski
3065 - 3066
Hem!ire Odası
3067
Servis Asistan Odası
3068
Mutfak
3070
Atölye
3089
Personel Odası
3090
Poliklinik
3091 - 3092
Morg Deney Odası
3093
Hasta odaları
1 nolu oda
3071
2 nolu oda
3072
3 nolu oda
3073
4 nolu oda
3074
5 nolu oda
3075
6 nolu oda
3076
7 nolu oda
3077
8 nolu oda
3078
9 nolu oda
6079
10 nolu oda
3080
11 nolu oda
3081
12 nolu oda
3081
13 nolu oda
3082
14 nolu oda
3083
15 nolu oda
3084
16 nolu oda
3085
17 nolu oda
3086
18 nolu oda
3088
DAH"L" TIP B"L"MLER" BÖLÜMÜ
Çocuk Sa#lı#ı ve Hastalıkları
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY
1011
AC"L TIP ANAB"L"MDALI
Danı!ma
3333 - 4646
A.B.D. Ba!kanı Doç. Dr. Selahattin KIYAN
2333 - 2335
Sekreterlik
2320 -2318
Rapor Sekreteri
2303
- TIP FAKÜLTES!
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...250