EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
144
4. Kat Serv#s
Hem!ire deksi
5093
1. BirimHem!ire Deski
5094
5.BirimHem!ire Deski
5096
Hasta Hazırlık Odası
5097
Ba!hem!ire
5095
Diyetisyen
5098
Nöbetçi Doktor Odası
5024
"ntörn Doktor Odası
5099
Toplantı Salonu
5106
Mutfak
5152
4. Kat Özel Hasta Odaları
427 Nolu Oda
5027
428 Nolu Oda
5028
429 Nolu Oda
5029
430 Nolu Oda
5039
431 Nolu Oda
5048
432 Nolu Oda
5049
433 Nolu Oda
5053
434 Nolu Oda
5055
435 Nolu Oda
5056
436 Nolu Oda
5036
442 Nolu Oda
5042
443 Nolu Oda
5047
444 Nolu Oda
5044
PLAST"K, REKONSTRÜKT"F VE ESTET"K CERRAH" ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Doç. Dr. Yi#it Özer T"FT"KÇ"O%LU
3045
Sekreterlik
3040 - 3041
Prof. Dr. Yalçın AKIN
3046
Prof. Dr. Ecmel SONGÜR
3047
Prof. Dr. Tahir GÜRLER
3057
Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK
3056
Doç. Dr. Ufuk B"LKAY
3055
Ö#renc i!leri ve Adli Raporlar
3042 - 3095
Yatı! Sekreteri
3043
Ba!hem!ire
3044
Özel Misafir Odası
3048
Ameliyathane Hem!ire Odası
3049
Onursal Ba!kanlar Odası
3050
Toplantı Odası
3051
Küçük Müdahale Odası
3052 - 3053
Terzihane
3054
Asistan Odası
3061
-TIP FAKÜLTES!
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...250