EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
142
3. Kat Amel#yathane
1. Salon
5001
2. Salon
5002
3. Salon
5003
4. Salon
5004
5. Salon
5005
6. Salon
5006
7. Salon
5007
Ameliyathane Orta
5008
Sorumlu Hem!ire
5009
AmeliyathaneYo#un BakımDr. Odası
5034
Doktor Bilgisayar Odası
5038
Anestezi Doktor Odası
5059
3. Kat Yo%un BakımBölümü
Giri! Kapı
5054
3. Kat Yo#un Bakım
5031 - 5032
3. Kat Yo#un BakımDr. Odası
5033
Hem!ire Odası
5035
Numune Sorma
5155
Patoloji
5156
Zem#n Kat Pol#kl#n#k
Cerrahi Poliklini#i
5137
Poliklinik Bilgi "!lem
5139
Karaci#er Poliklini#i
5140
Böbrek Poliklini#i
5141
Genel Cerrahi Ar!ivi
5057
Doku Tipi Laboratuvarı
3353
3.Kat Serv#s
Servis Giri! Kapı Danı!ma
5058
Hem!ire Deski
5081 - 5082
1. BirimDesk
5083
2. BirimDesk
5084
3. BirimDesk
5085
Sorumlu Hem!ire Odası
5086
Servis Yo#un Bakım
5087 - 5154
SeptikYo#un Bakım
5088
Nöbetçi Dr. Odası
5089
Doktor Odası
5091
Sterilizasyon Odası
5092
Mutfak
5150
Çama!ırhane
5157
-TIP FAKÜLTES!
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...250