EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
141
GENEL CERRAH" ANAB"L"MDALI
Santral
5000 - 5051 - 5052
388 34 33
342 53 39
Faks
339 88 38
3.Kat !dar# Bölüm
A.B.D. Ba!kanı Prof .Dr. MustafaYILMAZ
5061 - 5062 - 5063
Sekreterlik
5050
Prof. Dr. Erhan AKGÜN
5046
Prof. Dr. Cüneyt HO$CO$KUN
5064
Prof. Dr. MustafaYILMAZ
5065
Prof. Dr. AdemGÜLER
5066
Prof. Dr. Enis YETK"N
5068
Prof. Dr. Mahir AKYILDIZ
5069
Prof. Dr. Mustafa KORKUT
5070
Prof. Dr. RasihYILMAZ
5072
Prof. Dr. Ahmet ÇOKER
5073
Prof. Dr. Sinan ERS"N
5074
Prof. Dr. Murat KAPKAÇ
5075
Prof. Dr. Gökhan "ÇÖZ
5076
Doç. Dr. Murat SÖZB"LEN
5079
Doç. Dr. Cemil ÇALI$KAN
5037
Doç. Dr. Özgür FIRAT
5015
Yard. Doç. Dr. "lhami SOLAK
5071
Op. Dr. Özer MAKAY
5015
Op. Dr. Levent YEN"AY
5037
Uzm. Dr. Sibel BOYVADA ÖZALP
5043
Ö#retimÜyesi Dinlenme Odası
5080
"dari Bölüm Kapı Danı!ma
5090
HastaYatı! Çıkı! Sekreterli#i
5013 - 5014
Bilgi "!lem
5151
Ba!hem!ire
5025 - 5125
Ekipriz Odası
5021 - 5022
"dari BölümDoktor Odası
5026
Laboratuvar
5119
Deneysel Cerrahi Laboratuvarı
3115 - 3116
Küçük Müdahele
5120
Meme Poliklini#i Sekreterli#i
5121
Meme Poliklini#i Muayene
5122
Proktoloji Poliklini#i
5123
Dı! Vaka Hazırlık
5124
Röntgen
5153
Kantin
5126
- TIP FAKÜLTES!
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...250