EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
13
GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU
Genel Evrak Kayıt Sorumlusu
7064
47
Genel Sekreterlik
2025
Gelen Evrak
2151
Giden Evrak
2025
Posta "!leri
1818
YAPI !"LER! VE TEKN!KDA!RE BA"KANLI#I
Faks
388 11 09
Daire Ba!kanı Zafer GÜC"N
2464 - 2461
Sekreter
2464 - 2461
Personel "!leri
2478
Emlak Kiralama Bürosu
2489 - 4018
Hizmetli Odası
2462
Ar!iv
2463
TEKN"K BÜROLAR
"hale Bürosu
2492
"n!aat Müh. Bürosu
2482 - 2488 - 2193 - 2518 - 2491
Makina Müh. Bürosu
1872
Elektrik Müh. Bürosu
2518
Proje Bürosu
2467
Makine Teknisyenler Bürosu
1829 - 2477
Harita Kadastro Bürosu
2465
Elektrik Teknisyenleri Odası
2002
"n!aat Teknisyenleri Odası
2466
ALT YAPI H"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müd. Çev. Uzm. Zir. Müh. Bülent DO%AN
2457
Bakım - OnarımBürosu
1850
Grafik - TasarımBürosu
2184
Merkez Telefon Santrali
2020 - 3999
Elektrik Atölye Bürosu
2493
Marangoz Atölyesi
2143
Demir Atölyesi
2129
Elektrik Atölyesi
2137 - 2139
Atölyeler Bürosu
1820
Çevre BakımAtölyesi
2194
BakımOnarımAtölyesi
548
B!LG! !"LEMDA!RE BA"KANLI#I
Faks
373 46 11
Daire Ba!kanı Makbule KILIK
3300
373 46 11
Sekreter
3301
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...250