EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
138
Özel Odalar
1 Nolu Özel Oda
2566
2 Nolu Özel Oda
2567
3 Nolu Özel Oda
2568
4 Nolu Özel Oda
2569
5 Nolu Özel Oda
2570
6 Nolu Özel Oda
2571
7 Nolu Özel Oda
2572
8 Nolu Özel Oda
2573
9 Nolu Özel Oda
2574
10 Nolu Özel Oda
2575
11 Nolu Özel Oda
2576
12 Nolu Özel Oda
2577
Mutfak
2549
Temiz Depo
2550
ORTOPED" VE TRAVMATOLOJ" ANAB"L"MDALI
Faks
374 28 78
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Erhan ÇO$KUNOL
2728
Sekreterlik
2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2700
Prof. Dr. GüvenYÜCETÜRK
2710
Prof. Dr. Halit ÖZYALÇIN
2711 - 2713
Prof. Dr. Hakkı SUR
2714
Prof. Dr. Kemal AKTU%LU
2715
Prof. Dr. Erhan ÇO$KUNOL
2718
Prof. Dr. Semih AYDO%DU
2720
Prof. Dr. EminTA$KIRAN
2722 - 2719
Doç. Dr. Nadir ÖZKAYIN
2716
Yrd. Doç. Dr. Bürçin KEÇEC"
2730
Uzm. Dr. Hüseyin GÜNAY
2712
Uzm. Dr. A. Murat ÖZTÜRK
2721
Uzm. Dr. Levent KÜÇÜK
2783
EL VE EKSTREM"TE B"L"MDALI
Ba!kanı Prof. Dr. O#uz ÖZDEM"R
2700
Prof. Dr. Erhan CO$KUNOL
2728
Prof. Dr. O#uz ÖZDEM"R
2725
Ba!hem!ire
2726
Küçük Müdahele
2727
Danı!ma
2741
Servis Kapı
2742
Ayniyat
2707
Çay Salonu - Dinlenme Odası
2723
1. Hem!ire Deski
2743
2. Hem!ire Deski
2747
-TIP FAKÜLTES!
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...250