EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
137
Prof. Dr. Ceyhun ÖZYURT
2525
Prof. Dr. Ahmet Barı! ALTAY
2513
388 19 19
Doç. Dr. Burak TURNA
2516
Uzm. Dr. Adnan $"M$"R
2517
Sekreterlik (HastaYatı! – Rapor)
2502 - 2503 - 2504 - 2505
Ta!kırma (ESWL) Bölümü
2532
Ta!kırma (ESWL) Sekreterlik
2533
Dı! Vaka Hazırlık Odası
2538
Röntgen Odası
2534
Servis Yo#un Bakım
2542 - 2543
Toplantı Salonu
2518
Kantin
2519
Laboratuvar
2521
AmeliyathaneYo#un Bakım
2535 - 2536
Ameliyathane "ç Kısım
2537
Nöbetçi Doktor (As. Dr.) Odası
2544 - 2578
Ba!hem!ire Odası
2526
Servis Hem!ire Odası
2539 - 2540
Hasta Servis Giri!i Danı!ma
2541
Poliklinik
3237 - 3813
Bilgi – "!lem
2546 - 2547
Vezne
2548
Uzm. Dr. Çalı!ma Odası – 1
2523
Uzm. Dr. Çalı!ma Odası – 2
2524
Çalı!ma Odası
2514
Depo – 1
2527
Hasta Odaları
1 Nolu Oda
2551
2 Nolu Oda
2552
3 Nolu Oda
2553
4 Nolu Oda
2554
5 Nolu Oda
2555
6 Nolu Oda
2556
7 Nolu Oda
2557
8 Nolu Oda
2558
9 Nolu Oda
2559
10 Nolu Oda
2560
11 Nolu Oda
2561
12 Nolu Oda
2562
13 Nolu Oda
2563
14 Nolu Oda
2564
15 Nolu Oda
2565
- TIP FAKÜLTES!
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...250