EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
136
Temizlik Personeli Odası
3773
Ar!iv
3748
Vezne
3747
Hasta Odaları
1 Nolu Özel Oda
4421
2 Nolu Özel Oda
4422
3 Nolu Özel Oda
4423
4 Nolu Özel Oda
4424
5 Nolu Özel Oda
4425
1 Nolu Hasta Odası
3726
2 Nolu Hasta Odası
3727
3 Nolu Hasta Odası
3810
4 Nolu Hasta Odası
3729
5 Nolu Hasta Odası
3730
6 Nolu Hasta Odası
3731
7 Nolu Hasta Odası
3732
8 Nolu Hasta Odası
3733
9 Nolu Hasta Odası
3735
10 Nolu Hasta Odası
3736
11 Nolu Hasta Odası
3740
12 Nolu Hasta Odası
3741
13 Nolu Hasta Odası
3743
14 Nolu Hasta Odası
3744
15 Nolu Hasta Odası
3746
16 Nolu Hasta Odası
3767
17 Nolu Hasta Odası
3749
Asistan Odası
4419
Poliklinik
3236
Poliklinik Kayıt
3234
Bilgi "!lem
3797
Göz Bankası
3778
Vezne
3774
ÜROLOJ" ANAB"L"MDALI
Faks
374 65 52
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Necmettin ÇIKILI
2506
Sekreterlik
2500 - 2501
Prof. Dr. Oktay NAZLI
2507
343 57 55
Prof. Dr. Necmettin ÇIKILI
2508
Prof. Dr. "brahimCÜREKL"BATIR
2509
374 35 43
Prof. Dr. Bülent SEMERC"
2510
Prof. Dr. Ça# ÇAL
2511
342 48 30
Prof. Dr. Erdal APAYDIN
2512 - 2515 - 2522
373 05 06
339 77 03
-TIP FAKÜLTES!
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...250