EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
135
115 Nolu Oda
5386
116 Nolu Oda
5387
117 Nolu Oda
5388
118 Nolu Oda
5389
119 Nolu Oda
5390
121 Nolu Oda
5391
122 Nolu Oda
5392
123 Nolu Oda
5393
124 Nolu Oda
5394
125 Nolu Oda
5395
GÖZ HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
388 14 69
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Cezmi AKKIN
3788
388 14 69
Sekreterlik
3788
Retina Randevu
3789
HastaYatı! - Çıkı! ve Rapor Sekreterli#i
3799
Ö#renci "!leri Sekreterli#i Danı!ma
3775
Prof. Dr. Cezmi AKKIN
3777
Prof. Dr. Jale MENTE$
3783
Prof. Dr. Ay!eYA%CI
3784
Prof. Dr. Süheyle KÖSE
4420
Prof. Dr. Halil ATE$
3795
Prof. Dr. Tansu ERAKGÜN
3780
Prof. Dr. Önder ÜRETMEN
3235
Prof. Dr. Filiz AFRASH"
4418
Prof. Dr. Sait E%R"LMEZ
3776
Uzm. Dr. Serhad NALÇACI
3772
Uzm. Dr. Melis PALAMAR
3794
Uzm. Dr. Elif Demirkılıç B"LER
3794
Uzm. Dr. Suzan GüvenYILMAZ
3794
Glokom, Uvea Behçet Birimi
3779
343 69 39
Retina SEKRETERL"K
3793
Kornea Birimi
3781
Elektrodiagnostik Birimi – Ultrason
3790
$a!ılık Birimi
3791
Ameliyathane
3782
Ameliyathane Post-op Odası
4417
Ba!hem!ire
3786
Servis Hem!ire Ünitesi
3787 - 4426
Servis Personel
3750
Nöbetçi Doktor Odası
3792
Servis Personel
3750
Servis Muayene Odası
3742
Mutfak
3785
- TIP FAKÜLTES!
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...250