EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
134
Diyetisyen
5345
Yo#un Bakım
3384 - 5346
Post- Op
5347
Yo#un BakımDinlenme
5348
Ameliyathane Dinlenme
5349
Ameliyathane Koridor
5350
Nöbetçi Asistan Odası
5351
Anestezi Doktor Odası
5352
Anestezi Odası
5353
Biyokimya Laboratuvarı
5354
EEG Laboratuvarı
5355
Röntgen
5356
BT Laboratuvarı
3396
Poliklinik 1
5357
Anestezi Muayene Odası
5358
Hem!ire Dinlenme Odası
5359
Personel Dinlenme Odası
5360
Kütüphane
5361
Prof. Dr. ErdemTunçbay Toplantı Salonu
5362
Danı!ma - Güvenlik
5363
Bilgi "!lem
5364
Vezne
5365
Eski Vezne
5366
Ara!tırma Laboratuvarı
5367
Hayvan Laboratuvarı
5368
Pediatri Laboratuvarı
5369
Ar!iv
5370
Çay Odası
5371
Zemin Kat Dinlenme Odası
5372
Yemekhane
5373
Kantin
5396
Hasta Odaları
102 Nolu Oda
5374
103 Nolu Oda
5375
104 Nolu Oda
5376
105 Nolu Oda
5377
106 Nolu Oda
5378
107 Nolu Oda
5379
109 Nolu Oda
5380
110 Nolu Oda
5381
111 Nolu Oda
5382
112 Nolu Oda
5383
113 Nolu Oda
5384
114 Nolu Oda
5385
-TIP FAKÜLTES!
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...250