EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
132
KULAK BURUN BO#AZ HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
390 26 70
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ümit ULUÖZ
2648
Sekreterlik
2627 -2600 - 2643
Ar!iv Sekreterli#i
2630
HastaYatı! Çıkı! Sekreterli#i
2629
Prof. Dr. AtillaYAVUZER
2628
Prof. Dr. Ümit ULUÖZ
2654
Prof. Dr. Tayfun K"RAZLI
2657
Prof. Dr. Bülent KARCI
2656
Prof. Dr. Fazıl APAYDIN
2661
Prof. Dr. Fatih Ö%ÜT
2662
Prof. Dr. CemB"LGEN
2667
Doç. Dr. Ra!it M"D"LL"
2666
Doç. Dr. Serdar AKYILDIZ
2660
Yrd. Doç. Dr. KeremÖZTÜRK
2678
Asistan Odası
2642 - 2643
Ba!hem!ire
2625 - 2626
Hem!ire Deski
2633 - 2634
Anestezi Doktorları
2637
Ameliyathane Koridor
2638
Yo#un Bakım
2639
Ameliyathane Sorumlu Hem!ire
2640
Küçük Müdahale
2649
Bilgi "!lem
2632
Laboratuvar
2645
"!itme Aygıtları (FITTING)
2646
"!itme Engelliler Okulu
2652
Diyetisyen
2653
ENG Laboratuvarı
2636
Odyoloji Laboratuvarı
2647
Foniatri Laboratuvarı
2651
Muayene Odası
2644
Poliklinik Doktor
2664
Poliklinik Odyoloji Laboratuvarı
2663
Poliklinik Bilgi "!lem
2665
Servis Yemekhane
2614
Servis Mutfak
2631
Ütü Odası
2624
Ö#retimÜyesi Kantini
2650
Kapı Danı!ma
2659
Hasta Odaları
1 Nolu Oda
2601
2 Nolu Oda
2602
-TIP FAKÜLTES!
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...250