EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
130
Prof. Dr. Ege NazanTAVMERGEN GÖKER
1760
Prof. Dr. Yılmaz D"KMEN
1762
Prof. Dr. Mert KAZANDI
1763
Doç. Dr. Co!anTEREK
1764
Doç. Dr. Teksin ÇIRPAN
1765
Uzm. Dr. Ahmet Özgür YEN"EL
1761
Uzm. Dr. Mete ERGENO%LU
1761
Asistan Odası
1757
Anestezi Doktor Odası
1766
Nöbetçi Doktor Odası (228)
1772
Nöbetçi Doktor Odası (208)
1775
Nöbetçi Doktor Uzman Odası (218)
1776
Ar!iv
1767
2. Kat Dershane
1768
2. Kat Hem!ire Deski
1769 - 1770 - 1771
Laboratuvar
1773
Diyabet E#itimOdası
1774
Mutfak
1777
Onkoloji Koridor
1778
Onkoloji
1779 - 1780
Psikolog Nuray ERTÜRK
1781
Prof. Dr. Yılmaz D"KMENMuayene Odası
1739
2. Kat Yo#un Bakım
2289
Yo#un Bakım
1782 - 1783
Yo#un Bakım Koridor
1784
Ameliyathane Dinlenme Salonu
1785
Kadın Hastalıkları ve Do#um Poliklini#i
3213
Muayenene Odası
3207
Poliklinik Doktor Odası
3216
2. Kat Ameliyathane Kapı
3525
2. Kat Servis Danı!ma
3220
1.Kat Obstetr# Serv#s# Özel Odaları
118 Nolu Özel Oda
1786
119 Nolu Özel Oda
1787
120 Nolu Özel Oda
1788
21 Nolu Özel Oda
1789
122 Nolu özel Oda
1790
123 Nolu Özel Oda
1791
124 Nolu Özel Oda
1792
125 Nolu Özel Oda
1793
126 Nolu Özel Oda
1794
127 Nolu Özel Oda
1795
128 Nolu Özel Oda
1748
141 Nolu Özel Oda
1796
-TIP FAKÜLTES!
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...250