EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
129
Prof. Dr. Gürsen GÜNDEM
1710
Prof. Dr. Serdar ÖZ$ENER
1711
Prof. Dr. HüseyinYILMAZ
1712
Prof. Dr. Niyazi A$KAR
1713
Prof. Dr. Sermet SA%OL
1714
Prof. Dr. "smail Mete "T"L
1715
Prof. Dr. Fatih $ENDA%
1716
Doç. Dr. Murat ULUKU$
1706
Doç. Dr. Fuat AKERCAN
1708
Ö#retimGörevlisi Dinlenme Odası
1704
Toplantı Odası
1717
1. Kat Dersane
1718
Kolposkopi
1719
Heyet Odası
1721
Ürodinami
1722
Çalı!ma Odası
1723
Menopoz
1724
Asistan E#itimOdası
1725
Ba!hem!ire Dudu DA$TI
1726
"nfertilite
1720 - 1728
Kantin
1729
Do#umhane Asistan Odası
1730
Do#umhane Koridor
1731 - 1732
Do#umhane Salonu
1733
1. Kat Ameliyathane
1734 - 1735
2. Kat Ameliyathane
1736 - 1737
1. Kat Ameliyathane Anestezi
1738
Prenatal (Dopler)
1740
Prenatal (Poliklinik)
1741
Perinatoloji Poliklini#i
1720
Ultrason
1742
Bilgi "!lem
1743 - 1744
1. Kat Hem!ire Deski
1745 - 1746 - 1747
Asistan Odası (128)
1748
Epikriz Odası
1749
Çocuk Doktoru Asistan Odası
1750 - 1751
Bebek Odası
1752
Diyetisyen
1753
Nöbetçi Doktor Odası
1754
"ntörn Odası
1755
1. Kat Danı!ma
3231
Mutfak
1756
2. Kat
Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
1758
Prof. Dr. Kemal ÖZTEK"N
1759
- TIP FAKÜLTES!
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...250