EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
12
/
Tahakkuk $efi Ay!enYILMAZ
2166
Satın Alma Bürosu
4290 - 4291 - 2197
Tahakkuk Bürosu
4286 - 4284
Resmi Daire Ödemeleri
4287
TÜB"TAK - AB Bürosu
2141 - 4293 - 4295
YATIRIMHARCAMALARI !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
388 67 57
$ube MüdürüVecdi BAYKAL
2014
388 67 57
YatırımHarcamaları Bürosu
2130 - 4277
Dı! Alımlar Bürosu
2130 - 2153
Yayın Alımları Bürosu
2153 - 4278
B"L"MSEL ARA!TIRMA PROJELER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
311 43 22
$ube Müdürü Aydanur ARMA%AN
4274
Sekreter
2168
Do#rudan Satın Alma Birimi
4273
"haleYoluyla Satın Alma Birimi
4270 - 4271
Tahakkuk Birimi
4267
Yolluk Birimi
4266
Avans "!lem Birimi
2138
ULA!IMH"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
388 47 45
$ube MüdürüYavuz Emre GENÇKALAN
4323
Araç Sevk - "dare
2472
S"V"L SAVUNMA UZMANLI#I
Sivil Savunma Uzm. Hacer ÇOLPAN
4321
339 90 11
Hatice AKGÜN
4336
OsmanVESEK
2565
TA!INIR KAYIT VE EVRAK KONTROL B"R"M"
Faks
311 21 07
Ayniyat Saymanı Do#an AYGEN
Ta!ınır Kayıt Kontrol
4301 - 4300
Ta!ınır Malzeme Kontrol
4262 - 4263 - 4264 - 4269 - 2018 - 2118
Kampüs Büro
2000
Ambar
2001
KONUTLAR !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
388 14 47
Müdür Tu#ba ADIVAR
2323
343 43 39
"dari Büro
2524
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...250