EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
128
214. Hasta Odası
3456
215. Hasta Odası
3457
216. Hasta Odası
3458
217. Hasta Odası
3459
218. Hasta Odası
3460
219. Hasta Odası
3461
220. Hasta Odası
3462
221. Hasta Odası
3463
222. Hasta Odası
3464
223. Hasta Odası
3426
301. Hasta Odası
3441
302. Hasta Odası
3499
303. Hasta Odası
3437
304. Hasta Odası
3471
305. Hasta Odası
3465
306. Hasta Odası
3466
307. Hasta Odası
3467
308. Hasta Odası
3468
309. Hasta Odası
3469
310. Hasta Odası
3470
GÖ#ÜS CERRAH"S" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ufuk ÇA%IRICI
4678 - 4687
Sekreterlik
4919 - 4326
HastaYatı! - Çıkı! Sekreterli#i
4334
Danı!ma
4683
Prof. Dr. Alpaslan ÇAKAN
4330
Doç. Dr. Kutsal TURHAN
4680
Ba!hem!ire
4118
Asistan Odası
4327 - 4685
Hem!ire Deski
4047 - 4686
Poliklinik
4684
Ar!iv
4682
Servis Hasta Görü!me
4329
Ameliyathane
4331
Hasta Suit Oda
4324
KADIN HASTALIKLARI VE DO#UMANAB"L"MDALI
Faks
343 07 11
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Niyazi A$KAR
1703
Sekreterlik
1700 - 1701
1702 - 3652
Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN
1705
Prof. Dr. M. Sait YÜCEBILGIN
1707
Prof. Dr. NedimKARADADA$
1709
-TIP FAKÜLTES!
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...250