EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
125
Doç. Dr. Orkan ERGÜN
2814
Doç. Dr. Ahmet ÇEL"K
2815
Ba!hem!ire Ay!e "SLAMO%LU
2826
Ar!iv
2824
Laboratuvar
2821
Amel#yathane
Merkez
2840
Ameliyathane Sorumlu Hem!ire
2838
Anestezi
2837
Dinlenme Odası
2839
Derlenme
2835 - 2836
Yo#un Bakım
2829 - 2830
Yeni Do#an
2831 - 2832
Yanık Birimi
2833 - 2834
Servis
2827 - 2828
Pol#kl#n#k
Hem!ire Deski
2825
Muayene Odası 1
2853
Muayene Odası 2
2854
Muayene Odası 3
2855
Muayene Odası 4
2856
Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı
2841
Asistan Odası (Servis)
2844 - 2875
Asistan Odası ("dari Bölüm)
2817
Bilgi "!lem
2848
Kütüphane
2818
Psikolog
2845
Diyetisyen
2846
Hasta Görü!me Telefonu
2872
Erkek Personel Odası
2868
Kadın Personel Odası
2869
Mutfak
2847
Kantin
2819
ÇOCUK ÜROLOJ"S" B"L"MDALI
Santral
2800 - 2801
Faks
390 28 02
Ba!kanı Prof. Dr. Ali AVANO%LU
2805
Sekreterlik
2805
Prof. Dr. Ali AVANO%LU
2803
Randevu Sekreterli#i
2804
Ürodinami Laboratuvarı
2841
Poliklinik
2825
- TIP FAKÜLTES!
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...250