EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
123
DAH"L" TIP B"L"MLER BÖLÜMÜ
Çocuk Sa#lı#ı ve Hastalıkları AnabilimDalı
Bölüm B!k. Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY
1011
TEMEL TIP B"L"MLER BÖLÜMÜ
Tıbbi Mikrobiyoloji AnabilimDalı
Böl. B!k. Prof. Dr. Ramazan "NC"
2984
ANESTEZ"YOLOJ" VE REAN"MASYON ANAB"L"MDALI
Faks
339 76 87
A.B.D. B!k. Prof. Dr. F. Zekiye A$KAR
2144
Sekreterli#i
2142 - 2143
Prof. Dr. Mehmet UYAR
2145
Prof. Dr. Taner BALCIO%LU
2146 - 2147
Prof. Dr. Vicdan FIRAT
2148
Prof. Dr. "brahimYEGÜL
2151
Prof. Dr. Agah ÇERTU%
2153
Prof. Dr. Fatma Z. A$KAR
2159
Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA
2160
Doç. Dr. Kubilay DEM"RA%
2150
Doç. Dr. AbdürrahimDERBENT
2168
Doç. Dr. Semra KARAMAN
2168
Doç. Dr. Seden KOCABA$
2168
Ba! Hem!ire
2161
Bayan Uzman
2162
Erkek Uzman
2163
Bayan Asistan
2164
Erkek Asistan
2165
Nöbetçi Teknisyen Odası
2167
Laboratuvar
2178
Dersane
2179
Kütüphane
2149
Vezne
2192
Bilgi "!lem
2193
Mutfak
2166
Kantin
2194
Kardiyopulmoner (Kalp Durması) Odası
4444
ANESTEZ" POL"KL"N"#"
Sorumlu Ö#retimÜyesi
4995
Sekreterlik
4689
Bilgi "!lem
4699
Poliklinik 1
4692
Poliklinik 2
4691
Poliklinik 3
4690
- TIP FAKÜLTES!
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...250