EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
122
Elektrik Atölyesi
3152 - 3164
Motorlu Ta!ıtlar
3367 - 3363
CamAtölyesi
3175
Esenjör Boyler Atölyesi
3182
Sıhhi Tesisat Atölyesi
3362 - 4439
Asansör Atölyesi
3368
Merkez Isı Santrali
3373
Çevre Kazan Daireleri
3172
Kalp Damar Cer. Kazan Dairesi
4049
L.P.G. BakımAtölyesi
3362 - 4439
Hastane Kantar
3125
Telefon Atölyesi
4949
Telefon Santrali
3881 - 3880
Yeni Oksijen Atölyesi
2087
Plastik Do#rama Atölyesi PVC
3500
Telefon Santrali Personel 3880
Telefon Santral $efi 3881
U#ur MENGENEC"O%LU 3364
KANMERKEZ"
Faks
390 47 67
Kan Merkezi Müdür Prof. Dr. Ye!imAYDINOK
4760
Sekreterlik
4950 - 4029
Uzman Dr. Odası
4767 - 4762
Muayene Odası
4759
Danı!ma
4764 - 4750
Laboratuvar
4763 - 4747
Serolojli
4751
Kan Alma
4758
Dinlenme Odası
4761 - 4748
MERKEZ" STER"L"ZASYON ÜN"TES"
Sorumlu Ö#r. Gör. Prof. Dr. M. Ali ÖZ"NEL
2985
Ba!hem!ire
4573
Sorumlu Hem!ire
4572
Personel
4576
Steril Depo
2139
CERRAH" TIP B"L"MLER" BÖLÜMÜ
Santral
342 04 84
Kalp Damar Cerrahisi
Böl. B!k. Prof. Dr. Mustafa ÖZBARAN
3555
-TIP FAKÜLTES!
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...250