EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
121
HASTANE ECZANES"
Faks
390 32 86
Ba!eczacı R. Nurullah Ç"LO%LU
3349
Eczane Sekreterlik Danı!ma
3188
Eczane Nöbetçi
3128
"laç Danı!ma
2111
Eczane Klinik Eczacıları
2110 - 3176
Eczane Teknisyen Odası
2112
Eczane Tıbbi Malzeme
2114 - 3153
Eczane Laboratuvarı
2113
Eczane SerumBirimi
2115
"laç Deposu Bürosu Sorumlu Eczacısı
3122
"laç Deposu Bürosu
2057
Hastane "laç Deposu
3174
Çocuk Hastanesi Eczanesi
1460 - 1461
1. Kat Eczane Deposu 2284
BESLENME H"ZMETLER" B"R"M"
Ba! Diyetisyen Dilay ÇOPURO%LU
1455
Gıda Mühendisi Hasan KE$KEKO%LU
1456
"a!e $efi
1453
Teknisyen
1454
Teknisyen
1452
Depo
1449 - 1450
Diyet Mutfa#ı
1448
Yemek Mutfa#ı
1459
A!çıba!ı
1457
Kahvaltı Mutfa#ı
1458
Kat Sorumluları
1418 - 1419
Mama Mutfa#ı
1358
Ö#retimÜyeleri Yemekhanesi
3655
Personel Yemekhanesi
3106
Çocuk Sa#lı#ı Yemekhanesi
1420
TEKN"K GRUPLAR AM"RL"#"
Faks
390 39 45
Teknik Gruplar Amiri Murat ÖZDEMIR
3939
Sekreterlik
3361
Amirlik 2055
Amirlik 2062
AmirlikYrd. 5252
Tıbbi Gaz "klimlendirme Atölyesi
3374 - 3143 - 3157
Demir Atölyesi
4000
Marangoz Atölyesi
3162 - 4390
"n!aat Atölyesi
3169
- TIP FAKÜLTES!
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...250