EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
117
TIP FAKÜLTES!
YÖNET"M
Faks
388 11 15
Dekan Prof. Dr. Kamil KUMANLIO%LU
Özel Kalem
3101 - 4908 - 4910
4911 - 4228
388 10 20
DekanYard. Prof. Dr. Tahir YA%DI
3101
DekanYard. Prof. Dr. Ahmet AYDIN
3101
Temel Tıp Bil. Koord.
3101
Fakülte Sekreteri Alper BÜYÜKAKKU$
3102
HASTANE BA!HEK"ML"#" YÖNET"M"
Faks
388 18 80
Ba!hekim Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA
Özel Kalem
4343 - 4903 - 4904
342 42 41
Ba!hekimYard. Prof. Dr. Alper TÜNGER
4343
Ba!hekimYard. Prof. Dr. Sadık AK$"T
4343
Ba!hekimYard. Doç. Dr. Kübilay DEM"RA%
4343
Ba!hekimYard. Doç. Dr. Okan GÜLBAHAR 4343
HastaneMüdürlü$ü
Faks
390 16 89
Hastane Müdür V. Ay!e SÖNMEZ
1854
Hastane Müdür Yard. V. Burhan BAYHAN
1855
Hastane Müdür Sekreteri
1919
HEM!"REL"K H"ZMETLER" YÖNET"M"
Faks
339 10 15
Hastane Ba!hem!iresi VildanTANIL
2136
Hastane Ba!hem!iresi Yard. Vesile $AYER
3274
Deniz KARADEN"Z 3274
Fatma AKSOY 3274
Sekreterlik
3274 - 3902 - 4912
Enfeksiyon Hem!iresi
3219 - 4969
Enfeksiyon Kontrol Ekibi 3221
E#itimHem!iresi
3223
Supevisor Hem!iresi
4242 - 4342 - 4338
Stoma Terapi Hem!iresi
4241
Hem!ire Lojmanları
3142 - 4191
Hem!ire Loj. Ders Salonu
3253
Hastane Çama!ırhanesi
1359 - 1360 - 3598
Hastane Terzihanesi
3611 - 4440
Radyoloji Hasta Ta!ıma
4529
- TIP FAKÜLTES!
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...250