EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
112
Uzman Dr. Aysun KÜÇÜKDERMENC"
4096
752 11 62
Ar!. Gör. Dr. M. Tolga TOLON
5217
Ar!. Gör. Dr. Bilge KARAHAN
5338
Ar!. Gör. Dr. Gamze TURAN
5217
Ar!. Gör. Dr. Emel ÖZCAN GÖKÇEK
5338
Teknisyen Dr. Melike FERHATO%LU
4096
Ar!. Gör. Deniz GÜNAY
4095
Ar!. Gör. Fatih GÜLEÇ
4095
Ar!. Gör. Evrim KURTAY
752 11 62
BALIK HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ha!met ÇA%IRGAN
5223
119 - 129 (Urla)
Doç. Dr. Erol TOK$EN
1301
Doç. Dr. T. Tansel TANRIKUL
3094
752 11 62
Ar!. Gör. Dr. U#ur DE%"RMENC"
4096
752 11 62
Ar!. Gör. Dr. Egemen NEML"
4095
752 11 62
Ar!. Gör. Ulviye KARACALAR
4094
752 11 62
SU ÜRÜNLER" AVLAMA VE "!LEME TEKNOLOJ"S" BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. AdnanTOKAÇ
2246
Sekreterlik
1299
374 74 50
Ba!kan Prof. Dr. Ufuk ÇEL"K
5229
Ba!kan Doç. Dr. AkınTürker "LKYAZ
5212
SU ÜRÜNLER" TEKNOLOJ"S" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. H. Tuncay KINACIG"L
1308
Prof. Dr. AdnanTOKAÇ
1307
Prof. Dr. Ali KARA
1302
Prof. Dr. Cengiz METIN
5224
Prof. Dr. Altan LÖK
5225
Prof. Dr. Okan AKYOL
5226
Prof. Dr. Zafer TOSUNO%LU
1826
Doç. Dr. Celalettin AYDIN
5213
Doç. Dr. Vahdet ÜNAL
5226
Doç. Dr. Gülnur MET"N
1310
Yrd. Doç. Dr. Ra!it GURBET
1305
Yrd. Doç. Dr. Ali ULA$
5227
Yrd. Doç. Dr. F. Ozan ÜZBASTILAR
5227
Yrd. Doç. Dr. M. Hakan KAYKAÇ
5213
Yrd. Doç. Dr. Tevfik CEYHAN
5212
Ar!. Gör. Dr. "lker AYDIN
4098
Ar!. Gör. Dr. Ozan SOYKAN
4098
Ar!. Gör. Dr. Benal GÜL
4101
Ar!. Gör. Dr. Aytaç ÖZGÜL
4101
Yüksek Mühendis Yüksel AÇIKGÖZ
5348
Yüksek Mühendis "sa BAYRAM"Ç
5348
- SUÜRÜNLER! FAKÜLTES!
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...250