EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
111
Prof. Dr. ErtanTA$KAVAK
1943
Prof. Dr. Okan ÖZAYDIN
2414
Doç. Dr. Belgin HO$SUCU
2855
Doç. Dr. Alp SALMAN
1735
Doç. Dr. Bahar BAYHAN
5347
Doç. Dr. Dilek "LHAN
5341
Yrd. Doç. Dr. T. Murat SEVER
5203
Ar!. Gör. Dr. Sencer AKALIN
5341
Ar!. Gör. Dr. $ule ATABEY GÜRKAN
5204
Ar!. Gör. Dr. SalimCan AKÇINAR
5204
Ar!. Gör. Burcu TAYLAN
5204
Ar!. Gör. Irmak KURTUL
2814
SU ÜRÜNLER" YET"!T"R"C"L"#" BÖLÜMÜ
BölümBa!kanı Prof. Dr. Semra C"R"K
1303 - 5220
311 13 03
Sekreterlik
2245
311 22 45
BölümBa!kanYard. Prof. Dr. Aynur LÖK
3096
311 30 96
BölümBa!kanYard. Doç. Dr. Erol TOK$EN
1301
311 13 01
SU ÜRÜNLER" YET"!T"R"C"L"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Osman ÖZDEN
1294
128 (Urla) 752 1162
Prof. Dr. Mehmet Ali CANYURT
1309
Prof. Dr. Semra CIRIK
1303
116 (Urla)
Prof. Dr. $evket GÖKPINAR
1304
Prof. Dr. M. Kür!at FIRAT
5221
142 (Urla)
Prof. Dr. Aynur LÖK
3096
143 (Urla)
Prof. Dr. Dilek "$GÖREN EM"RO%LU
5219
Prof. Dr. $ahin SAKA
5207
142
Doç. Dr. Gürel TÜRKMEN
1295
Doç. Dr. Halil $EN
1306
752 11 62
Doç. Dr. Cüneyt SÜZER
5214
Doç. Dr. Ali YıldırımKORKUT
3094
Doç. Dr. Yusuf GÜNER
2249
Doç. Dr. Aysun FIRAT KOP
2242
Doç. Dr. Serpil SERDAR
5216
Doç. Dr. Ya!ar DURMAZ
4096
752 11 62
Yrd. Doç. Dr. Müge A. HEKIMO%LU
2242
Yrd. Doç. Dr. Edis KORU
2249
Yrd. Doç. Dr. Kutsal GAMSIZ
5216
Yrd. Doç. Dr. $ükrüYILDIRIM
5211
Ö#r. Gör. Dr. Hülya SAYGI
1306
Uzman Dr. Fatik PERÇ"N
4094
Ar!. Gör. Dr. Hatice TEKO%UL
5217
Ar!. Gör. Dr. Özgür ALTAN
5216
Uzman Ali KIRTIK
2245
138 (Urla) 752 11 62
- SUÜRÜNLER! FAKÜLTES!
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...250