EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
109
SU ÜRÜNLER! FAKÜLTES!
YÖNET"M
Faks
388 36 85
Dekan Prof. Dr. Mesut Önen
Özel Kalem
2988
388 32 25
DekanYard. Prof. Dr. Hatice PARLAK
2990
DekanYard. Prof. Dr. Zafer TOSUNO%LU
2990
Fakülte Sekreteri Natık ÇET"N
2990
388 36 85
YÖNET"MH"ZMETLER
Ö#renci "!leri Bürosu
1291
Kurul "!leri Bürosu
2988
Yazı "!leri Bürosu
1293
Muhasebe Bürosu
2991
Maa! "!leri
5484
Özlük "!leri Bürosu
2992
Yayın "!leri Bürosu
2989
Ayniyat ve LevazımBürosu
2989
Döner Sermaye "rtibat Bürosu
1516
Kurul Toplantı Salonu
2990
"dare Amirli#i
5356
Teknik "!ler Atölyesi
5344
Balık Satı! Yeri
1297
Metal "!leri Atölyesi
5349
Fotokopi ve $oför Odası
2857
Dalyan Müdürlü#ü
4094
Dalyan Koordinatötlü#ü
3124
URLA TES"SLER"
Santral
111
752 11 62
Faks
752 11 61
"dare Amiri
127
752 11 62
Laboratuvar, Bekçi Odası
158
752 11 62
TEMEL B"L"MLER BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Özdemir EGEMEN
1796
Sekreterlik
2417
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr. Murat ÖZBEK
1732
Bölüm Ba!kanYard. Yrd. Doç. Dr. T. Murat SEVER
5203
BölümToplantı Salonu
3097
- SUÜRÜNLER! FAKÜLTES!
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...250