EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
102
Ar!. Gör. Burcu KARACA
2785
Ar!. Gör. EmrahTEMEL
2790
TEKST"L MÜHEND"SL"#" BÖLÜMÜ
Faks
339 92 22
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Hüseyin KADO%LU
2751 - 2777
339 92 22
Sekreterlik
2751
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr. Arzu MARMARALI
1597 - 2751
Böl. B!k. Yard. Doç. Dr. E. Perrin A. KUMBASAR
1598 - 2751
Kütüphane
2765
Pamuk Ipli#i Ünitesi
2769
Yün Ipli#i Ünitesi
2799
Dokuma Hazırlık
2782
Dokuma Ünitesi
2784
Örme Ünitesi
2775
Dokusuz Yüzeyler
2788
Terbiye Ünitesi
2764
Konfeksiyon Ünitesi
2774
Fiziksel Tekstil Muayeneleri Lab.
2790
Kimyasal Tekstil Muayeneleri Lab.
1609
Tekstil ve Konfeksiyon Dergi Odası
1591
Baskı Lab.
1608
Döner Sermaye Satı! Yeri
2767
Toplantı Odası ("!letme)
2296
TEKST"L TEKNOLOJ"S" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Hüseyin KADO%LU
2751 - 2777
Prof. Dr. KerimDURAN
2798
Prof. Dr. Erhan KIRTAY
2763
Prof. Dr. M. Çetin ERDO%AN
1591
Prof. Dr. Arzu MARMARALI
1597
Prof. Dr. Ziynet ÖNDO%AN
1592 - 2569
Prof. Dr. Turan ATILGAN
2757
Doç. Dr. Süleyman ÇOBAN
1594
Doç. Dr. Perin AKÇAKOCA KUMBASAR
1598 - 2753
Doç. Dr. Ay!egül EKMEKÇ" KÖRLÜ
2755
Doç. Dr. Nilgün ÖZD"L
1606
Doç. Dr. Mücella GÜNER
1599
Doç. Dr. Arif Taner ÖZGÜNEY
2786
Doç. Dr. Güldemet BA$AL
2760
Doç. Dr. Oktay PAMUK
1604
Doç. Dr. Pınar ÇEL"K
2759
Yrd. Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
2794
Yrd. Doç. Dr. Nida O%LAKCIO%LU
2775
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAY
2781
-MÜHEND!SL!KFAKÜLTES!
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...250