EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
100
K"MYASAL TEKNOLOJ"LER ANAB"L"MDALI
A.B.D.Ba!kanı Prof. Dr. Levent BALL"CE
1484
Prof. Dr. Nalan KABAY
2290
Prof. Dr. BikemÖVEZ
1483
Prof. Dr. Sevgi ULUTAN
1492
Prof. Dr. Mesut YEN"GÜL
2289
Ar!. Gör. Dr. Erkan ERSÖZ
1481
Ar!. Gör. Dr. "dil YILMAZ "PEK
1490
Ar!. Gör. Tülay GÜNGÖRENMADENO%LU
1490
Ar!. Gör. Göksenin KURT ÇÖMLEKÇ"
1489
Ar!. Gör. Dilek SELV" GÖKKAYA
1490
Müh. Dr. Murat SERT
1490
KONSTRÜKS"YON VE "MALAT ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Rasim "PEK
1918
Prof. Dr. Vural CEYHUN
5123
Doç. Dr. ". Ethem SAKLAKO%LU
5390
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
5392
Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAO%LU
5129
Yrd. Dr. Özgür K"L"T
5389
Ar!. Gör. Dr. Serap ÇELEN
1898
115
Ar!. Gör. Y. Müh. Ege Anıl D"LER
5128
Ar!. Gör. $öhret Melda ERO%LU
4036
LABORATUVARLAR
Titre!im ve Akustik Lab.
1898
101
Makina Teorisi ve Dinami#i Lab.
1898
102
Malzeme ve Muayene Lab.
1898 - 01
"mal Usulleri Lab.
1898 - 02
Mekanik Atölye
1898 - 03
Biomekanik Lab.
1898 - 05
Termodinamik Lab.
1898 - 07
Enerji Lab.
1898 - 08
Teknik Resim Salonu
1898
115
Çay Oca#ı
1898
320
Teras
1898
401
Zemin
1898
136
MAK"NE MÜHEND"SL"#" BÖLÜMÜ
Faks
388 85 62
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
1894 - 1898
319
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr. HasanYILDIZ
1897
Bölüm Ba!kanYard. Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEM"R 1898
310
Bölüm Sekreteri - Ö#renci "!leri
1893 - 1898
318
Bölüm Kütüphanesi
1898
208
-MÜHEND!SL!KFAKÜLTES!
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...250