EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
99
Ar!. Gör. Mithat KURBAN
3044
Ar!. Gör. Onur ÖZD"K"C"ERLER
3031
Ar!. Gör. Zafer ERBAY
3010
Ar!. Gör. Haluk ERGEZER
3031
Ar!. Gör. Ahsen RAYMAN
3042
Ar!. Gör. Gül!ah ÇALI$KAN
3010
Ar!. Gör. Hülya ÇAKMAK 3044
Ar!. Gör. M. Selim $ILBIR 3044
Ar!. Gör. Hatice Pınar YÜKSEL 3009
Ar!. Gör. Fatma CO$KUN 3009
Ar!. Gör. Hamza BOZKIR 3031
Ar!. Gör. Canan KARTAL 3009
H"DROL"K ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Yrd. Doç. Dr. Cahit YERDELEN
5163 - 2541
131
Ö#r. Gör. Dr. Ömer Levent A$IKO%LU
1584 - 2541
144
Ö#r. Gör. Gökçen BOMBAR 5093 - 2541 145
Ar!. Gör. Dr. Ebru ER"$ 5041 - 2541
"N!AATMÜHEND"SL"#" BÖLÜMÜ
Faks
342 56 29
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. OrhanYÜKSEL
1583 - 2541
117
388 60 26
Sekreterlik
1658 - 2541
111 - 112 - 113
Bölüm Ba!kanYard. Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER
5184 - 2541
119
Ba!kanYard. Doç. Dr. Perviz AHMEDZADE
5179 - 2541
134
Bölüm Laboratuvarı
1920 - 5172
K"MYAMÜHEND"SL"#" BÖLÜMÜ
Faks
388 77 76
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Süheyda ATALAY
2276
388 76 00
Sekreterlik
2277
Ba!kanYard. Prof. Dr. Firuz BALKAN
2291
Ba!kanYard. Prof. Dr. BilkemÖVEZ
1483
Bina ve Çevre Sorumlusu
2275
Bölüm Kitaplı#ı
2280
Ö#renci I!leri
2278
Pilot Tesisler ve Kimya Mühendisli#i Lab.
2285
Gas Kromatografisi Ölçüm ve Analiz Lab.
1487 - 2293
Atomik Absorpsiyon Ölçüm ve Analiz Lab.
1494
Kimya Laboratuvarı
4053 - 4050
Ö#r. Gör. Mr. Robert KELLEY
2046
Dinlenme Salonu
2281
Misafir Ö#retimÜyeleri
1482 - 2046
- MÜHEND!SL!KFAKÜLTES!
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...250