EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
9
EGEÜN!VERS!TES! REKTÖRLÜ#Ü
ÜST YÖNET!M
REKTÖR Prof. Dr. Cande#er YILMAZ
Rektör Özel KalemMüdürlü#ü
2110 - 2190
339 02 04
Rektör Yard. Prof. Dr. M. Süer ANAÇ
Özel Kalem
2105
339 05 93
Rektör Yard. Prof. Dr. Atilla S"LKÜ
Özel Kalem
2111
342 73 74
Rektörlük Faks
339 90 90
Genel Sekreter Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN
Özel Kalem
2144
388 10 32
Genel Sekreter Yard. Halil KAPIDERE
Özel Kalem
1825
373 86 90
Genel Sekreter Yard. Rasim KILIÇLI
Özel Kalem
2178
339 05 69
Genel Sekreterlik Faks
388 10 71
Senato ve ÜniversiteYön. K. Top. Sal.
2134
Yeni Senato Salonu
3518 - 3519
MERKEZ" B"R"MLER
Faks
343 42 15
Basın ve Halkla "li!kiler $ube Müdürlü#ü
2103
342 59 72
$ube Müdürü ÖzlemARINIK TOPUZ
(halk#l#s@ma#l.ege.edu.tr)
Faks
311 43 55
Uluslararası "li!kiler $ube Müdürlü#ü
2158 - 4347
339 90 91
$ube Müdürü SinemÇINARLI
(#ntrec@ma#l.ege.edu.tr)
Faks
342 13 72
Koruma ve Güvenlik $ube Müdürlü#ü
1588
342 13 72
$ube MüdürüV. Hacer ÇOLPAN
(guvenl#k@ma#l.ege.edu.tr)
"Ç DENET"MB"R"M"
Faks
373 93 71
Birim Ba!kanı Yalçın AKAY
5192 - 4254
343 45 39
Sekreter
1876 - 5193
339 06 75
388 61 04
"ç Denetçi Hanife ÇEL"K
4252
"ç Denetçi ZekeriyaYENER
4256
"ç Denetçi M. Murat Co!kun
4356
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...250