Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 494

Anılar
1178
İsmail Hoca hırsızlara karşı bir gece bekçisi buldu. Gece zaman zaman balkona çıkıp düdük çalar, bekçiden
düdükle cevap alamazsa bulup icabına bakardı. Lojmanlarda sık sık su kesintisi oluyordu. İsmail Hoca, rektöre
vekâlet ettiği bir gün Bornova Belediye Başkanına telefon açıp, “Sayın Başkan, bizim lojmanların suyunu sık sık
kesiyorsunuz. Bir daha keserseniz, üniversitemiz arazisindeki su kuyunuza el koyacağım!” demiş. Bundan sonra
lojmanların suyu kesilmedi.
Yolları toprak olan lojmanların Bornova ile yol bağlantısı yoktu. Zeytinyağı imalâthanesi tarafından gelen
derecik üzerinden atlayarak Bornova tarafına geçebiliyorduk. Bir gece çok şiddetli yağmur yağdı. Sabah kalktığımızda
lojmanları sel basmıştı. Bir baktık ki İsmail Hoca pantolon paçalarını sıvamış, kazma kürek sel sularını yönlendirmeye
çalışıyor. Onu gören komşular yardıma koştuk ve direktifleri doğrultusunda sel sularını lojmandan uzaklaştırmaya
koyulduk. Böylece kalorifer dairelerine daha fazla su girmesini önledik.
İşte üniversite lojmanlarının ilk yıllarındaki zor şartları İsmail Hoca sayesinde böyle aşmaya çalışmıştık. İsmail
Hoca lojmanların gönüllü muhtarı ve her şeyi idi. Ona kimse böyle bir görev vermemişti. Ama o böyle durumlarda
hemen öne çıkıp gereken organizasyonu sağlıyordu. İsmail Hoca lojmanların sorunlarını senatoya arz etmiş ve “Ege
Üniversitesi Konutları Yönetmeliği”nin yapılmasını sağlamıştı. Birkaç yıl sonra üniversite yönetimi lojmanları ele aldı.
Çevre düzenlemesi başladı, kiralar çok ucuzladı ve dolayısıyla lojmanlara rağbet arttı.
Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ hocamızın son yolculuğuna çıkışını haber alamadığım için uğurlama töreninde
bulunamadım. Bunu her hatırladığımda hayıflanıp üzülüyorum. Nur içinde yatsın, çok iyi komşumuzdu İsmail Hoca.
11.1.31. BOTANİK BAHÇEMİZ YURDUMUZDUR
Prof. Dr. Necmettin ZEYBEK
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 5. Dekanı ve Emekli Öğretim Üyesi
Botanik Bahçesi ve seralarımızın kampusdaki yerlerinin bile belli olmadığı 1963 yılında ilk
tohum kataloğu-
muzu
, o zamanki kürsü direktörümüz Prof. Dr. C. Von REGEL’in ertesi yıla erteleme kararına rağmen kendisini ikna
ederek yayımlamıştık. Bu katalog, yurt dışındaki önemli botanik bahçelerine de gönderildi.
Bundan sonra Oxford Üniversitesi’nden iki profesör, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ’ü ziyaret ederek
Botanik Bahçe ve seralarımızı gezmek istediklerini bildirmişler. Rektörümüz bu iki profesörü, hocamız Prof. Dr.
Muhtar BAŞOĞLU’na göndermişler. Prof. Dr. M. BAŞOĞLU hemen beni çağırıp misafir profesörlerin önünde “Bizim
Botanik Bahçemizi gezmek istiyorlarmış. Bizim böyle bir bahçemiz yok. Ne gösterebiliriz?” diye sordu. Ben “Bizim
Botanik Bahçemiz
var. Bu bahçe yurdumuzdur. Dağlarından, ovalarından topladığımız tohumların listesi kataloğu-
muza konulmuştur” cevabını verdim. Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU, misafir profesörlere bu durumu anlattığı zaman her
iki profesör beni tebrik ettiler ve Sayın Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ’ü tekrar ziyaret edip bunu bildireceklerini söylediler.
Rektörümüz, Botanik Bahçemizin bütün yurdumuz olduğunu duymanın memnuniyeti içinde Botanik Bahçe ve
seralarımızın önümüzdeki yatırım devresinde kurulması için hazırlıklara başlamamızı ve kendilerinin bu büyük ihtiyacı
destekleyeceklerini ifade ettiler. İşte Botanik Bahçemiz böylece kısa sürede kuruldu.
1...,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493 495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,...582
Powered by FlippingBook