Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 493

Anılar
1177
11.1.29. AKADEMİK ÖDÜLLENDİRME
Yük. Zir. Müh. Ayla (KULAKÇI) BOZKURT
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1959 İlk Mezunu
Fakültemizi son sömestresinde sınıfça Ankara’ya bir
gezi yapmıştık. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine gittik.
Değerli Meyvecilik hocamız (rahmetli) Prof. Dr. Sabahattin
ÖZBEK’i ziyaretimizde kendisi “Ayla KULAKÇI hanginiz” diye
sordu ve ekledi “sizlere söz verdiğim gibi imtihanlarımda en
başarılı öğrencime bütün kitaplarımı imzalayıp vereceğim”
diyerek masasının üzerinde hazırlanmış, üst üste dizilmiş
kitaplarını bana uzattı. O zaman çok heyecanlanmış, sevinmiş
ve gururlanmıştım. Bence çok etkili ve özenilir bir hoca-
öğrenci ilişkisi yaşamıştık.
11.1.30. LOJMANLARIN MUHTARI
Prof. Dr. İsmet ERTAŞ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 8. Dekanı ve Emekli Öğretim Üyesi
Ekim 1961’den sonra adı Denel Fizik Kürsüsü olan bizim Fizik Enstitüsü, Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü ile
aynı geçici binayı paylaşıyordu. İki kürsüyü ayıran koridor kapısından Anatomi tarafına girince hemen sağdaki ilk kapı
Anatomi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ’ın odası idi. Soldaki ilk kapı ise Anatominin kadavra salonuna
açılıyordu. Bazen ara kapı ile aynı zamanda kadavra salonunun kapısı açık kalınca formol kokusu bizim kürsüye de
yayılıyordu. Bu yakın komşuluğumuz nedeniyle Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ ilk tanıdığım hocalardan biri oldu. Sürekli
faaliyet halinde gördüğüm İsmail Hocanın bitmez tükenmez bir dinamizmi vardı. Yanında çalışanlara emir verirken
sesi bizim kürsüden rahatlıkla duyulabiliyordu. “İş hususunda kapım herkese açık, ama sohbet için kimse kapımı
çalmasın” derdi. Öğrencilerin, eğitimi için kadavra bulmakta güçlük çekiliyormuş. İsmail Hoca, hastahanede vefat
eden kimsesizlerden bu amaç için yararlanmak istiyormuş ama bir imam “Dinimize aykırı, büyük günah!” diyerek buna
engel oluyormuş. İsmail Hoca bu imamı hastahane kadrosuna aldırarak sorunu çözmüş derlerdi.
Kürsü komşumuz İsmail Hoca ile lojmanlarda da komşu olduk. Yanlış hatırlamıyorsam Ege Üniversitesi
Lojmanları 1965 yılında hizmete açıldı. Ancak yolları henüz yapılmamış, çevresi düzenlenmemiş ve üstelik kiralar da
Bornova’daki rayiç kira düzeyinde olduğu için lojmanlara rağbet azdı. Buna rağmen biz, tahsis edilen konutlara ilk
taşınanlardan olduk. Dairelerin yarıya yakını boş kalmıştı. Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ”giller de ilk taşınanlar arasında idi.
Üniversite yönetimi lojmanların idaresini henüz devir almamıştı. Kış gelmiş fakat kaloriferleri yakacak, çevreyi
temizleyecek hiçbir eleman yok. İsmail Hoca lojman komşularını topladı. Sorunları görüştük. Aramızda para toplaya-
rak kaloriferci tutup kömür aldık. Kaloriferler çalışınca kanallarda biriken suda üreyen sivrisinekler evleri sardı. Bir ara
Güney Apartmanının kalorifercisi toplanan kömür paralarını alıp sırra kadem bastı. Ama İsmail Hoca önderliğinde
sorunları birer birer aştık.
Resim 11.1-3:
Ziraat Fakültesi ve Dolayısı ile Ege Üniversitesi’nin
Ayla KULAKÇI (BOZKURT)’a ait 1 numaralı diploması
1...,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492 494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,...582
Powered by FlippingBook