Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 491

Anılar
1175
E. Ü. BORNOVA’da KURULUYOR
Ege Üniversitesi, Bornova’da daha önceden Orta Ziraat Okulu (lisesi)’nun mirası üzerine kurulmuştur. Bu
okulun uygun bir alt yapısının olduğu bilinen bir gerçektir: Yaklaşık üç bin dekarlık geniş arazisi, binaları (şimdiki
Bilgisayar Binası ve tamamlayıcıları gibi daha bazıları), Tarlaları, bağ-bahçeleri, hayvan barınakları, ziraat makinaları,
köylü el sanatları ve ev ekonomisi gibi pek çok olanakları bulunuyordu. Bu alt yapı, özellikle Üniversite’nin Ziraat
Fakültesi kanadı için çok iyi bir fırsat oluşturmuştu. Öte yandan ulaşım için İzmir’le tren bağlantısının bulunması,
İstanbul-Ankara kara yolu kavşağında yer alması tercih nedenleri arasındadır.
E. Ü.‘nin ilk BİNA’sı
E. Ü. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile Tıp’a bağlı Yüksek Hemşire Okulu olarak
kurulmuştu. Üniversitenin toplam iki yüz kadar öğrencisi vardı. İlk yıl FKB dersleri bir tek ana binada yürütülmüştür.
Bugünkü Bilgisayar Mühendisliği’nin bulunduğu bu binada sonraları bir kat daha çıkılmış ve dış cephesi tuğla tipi
kaplama yapılarak değişikliğe uğratılmıştır. Binada zemin katta Tıp Fakültesi Dekanı Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL
ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vamık Tayşi’nin makam odaları, önlerinde sekretaryaları, ayrıca öğrenci işleri
bürosu, uzun koridorun orta bölgesi’nde kuzeye bakan “Coğrafya Dersliği”, karşısında laboratuvar ve batı yönde
solda basit oturma yerleri olan 200-250 kişilik meşhur “Amfi”’si bulunuyordu. Binanın ayrıca zemin katı da bazı
ihtiyaçlar için kullanılıyor ve zeminin son ucunda tahta sandalye ve masalardan ibaret öğrenci kafeteryası yer
alıyordu. Binanın zemin üstü katında (2. Katta) Ziraat Okulu’ndan kalma bölmeli yatakhaneler, FKB ders
lâboratuvarlarına dönüştürülmüştü. İlk yıl, ana bina ile, önemli bir yer sıkıntısı çekilmeden geçmişti.
ÜNİVERSİTE’NİN AÇILIŞ TÖRENİ
Ege Üniversitesi’nde sömestre yerine
Trimestre
uygulaması vardı. Aslında 5 Kasım 1955 Tarihinde öğretime
başlayan üniversitemizin resmi açılış töreni 9 Mart 1956 tarihinde Trimesre ortasında açılış için belirlenen günde
yapıldı. Tanıdıklarım kadarıyla Cumhurbaşkanı Celal BAYAR, Başbakan Adnan MENDERES, Yüksek Rütbeli
Generaller, Bakanlar, Vali v.b. gibi büyük bir davetli grubu katılmıştı. Biz öğrenciler de davetlilerle saat 9-10
sıralarında Amfi’de birlikteydik. Dekanlarımızdan ilk konuşmayı Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL yaptı. İkinci konuşma
için Dekan Prof. Dr. Vamık TAYŞİnin adının geçmesi ile birlikte alkışlar başladı ve konuşma tamamlanınca bu kez
daha büyük bir alkış kopmuştu. (bu alkışlar bana göre Vamık Hoca’yı 1957 yılı genel seçimlerinde Millet Vekili adayı
yapmak için belirleyici bir işaret olmuştur) Bu arada davetliler arasında, önemli bir şahsiyet olarak da meşhur
Ödemişli kurtuluş Harbi Efeleri bulunuyordu. Bu zatın Celal BAYAR’la Kuvayi Milliye Mücadelesi’nde tarihten gelen
birliktelikleri varmış. Dolayısıyla aynı zat, Ödemiş’teki çiftliği nedeniyle Vamık Hoca ile de yakınlık içindeydi. Nitekim
1957 yılı genel seçimleri, bu kuramımı gerçeğe dönüştürmüştür.
Konuşmalardan sonra, davetlilerle topluca bahçeye çıkıldı ve Celal BAYAR ön bahçenin batı kenarında orta
bölgede açılan bir çukura zeytin fidanı dikti.(bu fidan daha sonraları, bir yanlış uygulama yüzünden kuruduğu halde,
dipten yeniden sürerek bugün için belli bir büyüklüğe kavuşmuştur).
Başbakan Adnan MENDERES, 1960 yılında son olarak üniversite lojmanlarının Temel atma töreni için de
gelmişti.
ÜNİVERSİTE’nin İLK BÜYÜME YILLARI
A) Ana Bina-Saç Barakalar Kürsüler ve Hastahane
İkinci yıldan itibaren artan ihtiyacı karşılamak amacıyla Tıp’lılar için ana binanın dışında batı kısmında,Prof. Dr.
İsmail ULUTAŞ ve Prof. Dr. Saim FALAKALI’nın çalıştığı bir kadavra kapalı alanı bulunuyordu. Amerika (NATO)
yardımından sağlanan yarım daire kesitli saç barakalarla hastahane önündeki yola giden “ çamlık denen Ziraat
Fakültesi’nin Tarla, Bitki, Besleme ve Bitki Koruma Kürsü (Bugünkü adı Bölüm)’leri ve üç derslik için de saç barakalar
kurulmuştu. Bu arada her iki fakültenin atölyelerine önem verilmiş ve ustalar basit usulde peyderpey birçok binayı,
örneğin Ziraat Fakültesi’nde bahçe, peyzaj, bitki koruma, sütçülük kürsüleri için yenilerini inşa etmişlerdi. Altmışlı
yıllara gelindiğinde ana binanın güneyinde, paralel konumda iki katlı bir bina daha yapılarak, buraya Sulama, Gıda,
Tarla, Zootekni Kürsüleri taşınmıştı. Bitki besleme, çamlıkta kalmış, bitki koruma ve sütçülüğe ön bahçede, Makine’ye
de Yeşil Köşk’ün doğusunda birer ünite hazırlanmıştı.
1...,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490 492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,...582
Powered by FlippingBook