Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 486

Anılar
1170
istenmesine hiç sıcak bakmıyorlardı. İçinde yetiştiğim İzmir Devlet Hastahanesi K.B.B. servisine benim bu ılımlı
infiltrasyonumun gerçek amacı, başta Fakültemiz Çocuk Hastalıkları Kliniğimiz olmak üzere Fakültemizin İç Hasta-
lıkları ve Cerrahi kliniklerimizin K.B.B. konsültasyonlarını aksatmadan yürütebilmekti. 30.12.1957 günü uzman
kadrosuna atandım. Bence pratik olarak Ege Tıp Fakültesi K.B.B. Kliniğinin kuruluş tarihi 1 Ekim 1957’dir. Çünkü ben
Ege Tıp Fakültesinin ilk K.B.B. uzmanı olarak İzmir Devlet Hastahanesinde o gün, Fakülte Çocuk Hastalıkları
Kliniğimizin gönderdiği çocuklara bakmaya ve ameliyat etmeye başlamıştım. Zaten Fakülte K.B.B. kliniğinin kurucu
uzmanı olmasaydım ve gerçekten İzmir Devlet Hastahanesi K.B.B. servisine yardım amacıyla gönderilmiş bulun-
saydım, çocuklara o ortamda ameliyat yapmama kesin izin verilemezdi. O dönemde solunum ve sindirim yolları
yabancı cisimleri İzmir’in en büyük sağlık sorunu idi. Kısa bir süre içinde bronkoskopik ve özofagoskopik yabancı
cisim ekstraksiyonlarını başarıyla gerçekleştirerek bu sorunu çözdüm. Ege Tıp Fakültesine ilk giren öğrenciler 3.
sınıfta olduklarından henüz staja gelmiyorlardı. Yüksek Hemşire Okulumuz yeni kurulmuştu. İnci EREFE ve Cihan
TARHAN isimli iki öğrencisi vardı, bu öğrencilere, yönetimin istemiyle, 1957-1958 yılında iki sömestr süresince K.B.B.
ağırlıklı teorik-pratik genel sağlık bilgisi dersleri verdim. 1958 yılının Temmuz ayında, Çeşme’de ki sayfiye evine
Ankara’dan tatile gelen babam Dr. H. Hulki CURA’nın arkadaşı olan, Sayın Prof. Dr. Nüzhet ATAV Hoca, bana İzmir’e
gelmek niyetinde olduğunu bildirerek Ege Tıp Fakültesi K.B.B. Kliniğinin durumu hakkında bilgi istedi. Çok kısıtlı
olanaklarla İzmir Devlet Hastahanesi K.B.B. servisi bünyesinde Sağlık Bakanlığı hekimleriyle birlikte çalışmak
zorunda bulunduğumuzu, kendisine ayrıntı ile açıkladım. Nitekim 5 ay sonra (28 Aralık 1958 günü) Sayın Prof. Dr.
Nüzhet ATAV Hoca Ankara Üniversitesinden Ege Üniversitesine naklen gelerek (2 Ocak 1959) günü kliniğimizde
başkanlık görevine başladı. Maalesef uygun bir yer olmadığı için, statümüzde hiçbir değişiklik olamadı. 14 yataklı
İzmir Devlet Hastahanesinin küçük K.B.B. servisi içinde, servisin şefi Sayın Dr. Kemal TARIM Bey ve asistanlarıyla
birlikte, eskiden olduğu gibi, vizite çıkmaya, ameliyat ve poliklinik hizmetlerini paylaşmaya devam ettik. Görevine
başladığından, 15 gün kadar sonra, Sayın Prof. Dr. Nüzhet ATAV Hoca ile birlikte Ege Tıp Fakültesi Dekanlığına
gitmemiz gerekti. Sayın Nüzhet ATAV Hoca, artık benim uzman kadrosundan istifa ederek asistan kadrosuna
geçmemi istiyordu. O gün, ortopedi öğretim üyesi olan Sayın Dekanımız Prof. Dr. İzzet BİRANT Hocayı ilk defa
gördüm. Beni asıl şaşırtan olay: Ege Üniversitesi Senatosunun bir kararıyla, Sayın Prof. Dr. Nüzhet ATAV hocanın
Ankara’dan İzmir’e gelmesinden 7 ay kadar önce (20 Mayıs 1958 günü), Ege Tıp Fakültesi K.B.B. kürsüsünün Sayın
Dekanımız Prof. Dr. İzzet BİRANT Hocanın vekaleten başkanlığında resmen kurulmuş olduğunu, o gün öğrenmem
oldu. Büyük bir şok yaşadım. Her halde, Sayın Dekanımızın, görevimle ilgili kendisine herhangi bir şikayet gelmediği
için bu geçen 7 ay süre içinde beni hiç denetlemek gereğinde bulunmamıştı. O gün uzman kadrosundan istifa ettim
ve asistan kadrosuna geçirildim. O yıl stajyerler de gelmeye başladı, öğrenci pratiklerine Sağlık Bakanlığının K.B.B.
asistanları da katılıyordu. 1962 yılında doçent oldum. Bu çalışma düzenimiz, Sayın Prof. Dr. Hayrullah KOCAOĞLU’
nun Fakülte Cerrahi kliniğimizi, Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastahanesine taşıdığı 1964 yılına kadar sürdü. 1964
yılında, Fakülte K.B.B. Kliniğimiz, İzmir Devlet Hastahanesi üst katındaki Fakültemiz Cerrahi Kliniğimizin yerine
geçince, Sağlık Bakanlığının K.B.B. servisinden ayrılabilmiş oldu. Ancak o yıl bile haftada iki gün poliklinik yapabiliyor
ve acilleri de halâ paylaşmak zorunda kalıyorduk. 1966 yılında Nato bursiyeri olarak bir yıl süre ile Fransa’ya giderek,
Bordo Üniversitesi K.B.B. Kliniğinde çalıştım. 1967 yılının Mart ayında Sayın Prof. Dr. Nüzhet ATAV Hoca emekli
oldu. Bir ay sonra ben Profesör kadrosuna geçerek kürsü başkanı oldum. 1972 yılında Bornova’da yeni yapılan
hastahanemize geçtik. 30 yıl K.B.B. Anabilim dalımızın başkanlığında bulunduktan sonra 01 Ekim 1996 günü emekli
oldum. K.B.B. Anabilim dalımızın kuruluşu hakkında bildiklerimi objektif olarak kişisel yorumlarımla anlatarak, bana
düşen önemli bir görevi yapmış olmamın inancı ve huzuru içinde, en derin saygılarımı sunarım.
1...,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485 487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,...582
Powered by FlippingBook