Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 485

Anılar
1169
11.1.20. AKADEMİK, İDARİ HAYATIMDAN BAZI İLK’LER
Prof. Dr. Necati AKGÜN
Ege Üniversitesi 6. Rektörü ve Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesinde çalıştığım süre içinde Türkiye’de bazı ilkleri gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Nedir bu
ilkler: Ege Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Hekimliği kuruluşlarıdır. Bizler 1940 yılında
İstanbul Tıp Fakültesinde yatma, kalkma, yeme, içme Sağlık Bakanlığının desteği ile tıp eğitimine başladık. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1945 yılında açılıp faaliyete geçince Sağlık Bakanlığı bizi İstanbul’dan Ankara’ya aldı.
Böylece 1946 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunları olduk. Sağlık Bakanlığından 4 yıl zorunlu
hizmet beklemeye başladık. Ankara Tıp Fakültesi yeni kurulmuş ve her branşta asistan ihtiyacı içindeydi. Bizleri
Sağlık Bakanlığından çeşitli branşlarda kullanmak ve bu süreleri Bakanlığın zorunlu hizmeti olarak değerlendirmek
üzere istedi. Fakat bu resmi yazışmalar biraz zaman aldı. Bu boş zamanı değerlendirmek için Ankara Belediye
Hastahanesinde İç Hastalıkları kliniğinde fahri asistan olarak çalıştım. Hastahane Başhekimi ve aynı zamanda İç
Hastalıkları uzmanı Dr. Raşit SERDENGEÇTİ idi. Başhekimimiz gençliğinde sporla meşgul olmuş boksörlük yapmış
biriydi ve aynı zamanda memleketimize hoca yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Dalında
öğrencilere dersler veriyordu. Daha sonraları Spor Hekimliği kursları açmış ben de bu kursları kaçırmamıştım.
Böylece Ankara Tıp Fakültesindeki akademik hayatımda sporun Spor Hekimliğinin kıymetini değerlendirme olanağı
bulmuştum. O zamanlar Beden Eğitimi dahil bütün dallarda hocalar Gazi Eğitim Enstitüsünde yetişirdi. Raşit Bey de
bu müessesede Spor Fizyolojisi Spor Hekimliği alanında dersler veriyordu. Birkaç yıl sonra Raşit Bey İstanbul’a
nakletmek zorunda kaldı. Raşit Bey’in verdiği Beden Eğitimi Spor Bölümündeki dersler kendisinin de tavsiyesi ile
bana kaldı. Yıllarca bu dersleri ben verdim. Yıllar geçti ben yeni kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine naklen
geldim. Ben Aydın’lıyım. 1937-1940 yıllarında Ege’de lise sadece İzmir’de vardı ve ben İzmir Erkek Lisesini 1940’da
bitirdim. İzmir Eğitim süresi benim hayatımda çok etkili olmuştu. İzmir’de böyle bir üniversitenin Tıp Fakültesinin
kuruluşu beni Ankara’dan İzmir’e çekti. Üniversite yeni kurulmuş yavaş yavaş gelişiyordu. Tıp Fakültesinde Fizyoloji
kürsüsünün kurulmasına yardımcı oldum. Daha sonra fakülte bünyesinde Türkiye’de ilk defa Spor Hekimliği
kürsüsünü ve Spor Hekimleri Derneğini ben kurdum. Bu derneğin çıkardığı Spor Hekimliği Dergisi hala yayına devam
etmektedir. Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 1974-1977 yılları
arasındaki Rektörlük döneminde açılmıştır. Buraya kadar açıkladığım gibi bir üniversite bünyesinde olması gereken
Spor Hekimliği, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
gibi ilk kuruluşları
Türkiye’de ilk defa
Ege Üniversitesine
kazandıran benim. Bu yaptıklarımda Raşit Bey’in büyük rolü olmuştur. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.
11.1.21. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİNİN VE KÜRSÜSÜNÜN KURULUŞU
Prof. Dr. Orhan CURA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin tarihçesinin hazırlandığını öğrenmiş bulunuyorum. K.B.B. Anabilim dalımızın
geçmişini ilk kuruluş gününden itibaren bilen ve yaşayan tek kişi olarak, bu konuda bildiğim gerçekleri bildirmemin
gerekli olacağını düşündüm. 1955-1956 yıllarında İzmir Devlet Hastahanesinde K.B.B. ihtisası yaparken Ege Tıp
Fakültesinin İç Hastalıkları, Cerrahi ve Çocuk Hastalıkları kürsüleri kurulmuştu. Özellikle İzmir Çocuk Hastahanesinde
açılan Ege Tıp Fak. Çocuk Hastalıkları kürsüsü, K.B.B. konsültasyonları açısından büyük sıkıntılar yaşıyordu. Biz,
İzmir Devlet Hastahanesi K.B.B. servisi olarak 14 yaşından küçüklere bakamıyorduk. İzmir Çocuk Hastahanesinin tek
K.B.B. uzmanı ise yoğun işleri içinde Ege Tıp Fak. Çocuk Hastalıkları kliniğinin gereksinimini karşılayamıyordu. Bu
duruma çözüm arayan kurucu rektör Sayın Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL Hoca, uzmanlık sınavımı verdikten yaklaşık
bir ay sonra (30.9.1957 günü) beni Ege Tıp Fakültesine
E cetvelinde bir teknisyen kadrosu
na alarak, Ege Tıp Fak.
K.B.B. kliniği kuruluncaya kadar uzman olduğum serviste çalışmaya yolladı. O dönemde, Sağlık Bakanlığı
hastahanelerinde çalışan hekimler, değişik nedenlerle, Ege Tıp Fakültesinin kurulacak klinikleri için, hastahanelerinden yer
1...,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484 486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,...582
Powered by FlippingBook