Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 483

Anılar
1167
O tarihteki dekanımız Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK, hastahane mefruşatını seçmek için bir komisyon kurdu. Prof.
Dr. Ömer YİĞİTBAŞI, Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN ve benim de bulunduğum bu komisyonda 2 arkadaş daha vardı.
Bugün isimlerini hatırlamıyorum çünkü toplantılarda kendilerini hiç göremedik. Prof. Dr. E. F. ÜSTÜN o sıralar rahat-
sızdı ve raporluydu. En sonunda bu görev için 2 kişi kaldık. Evvela katların plânlarını aldık ve o bilim dalının
özelliklerine göre her klinik için yerleşim planları yaparak, gerekli malzemeleri tespit ettik. Bu çalışma ayrı bir yazı ile
anlatılması gereken bir konudur. Kaşığından iskemlesine, çamaşırından perde raylarının uzunluğuna kadar yapılan
günlerce ve saatlerce süren çok yorucu bir çalışma sonucu, o hastahanenin yerleşim malzemeleri tespit edilmiştir.
Bizlerin hemen taşınmamızı isteyen dekanlık emriyle toplandık ve eşyalarımızı naklettik. Çoğunu asistanların
ve personelin hamallığı sayesinde taşıdığımız bu malzemeler ancak birkaç odayı doldurdu. Her şeye yine baştan
başlıyorduk. Bize ayrılan bölüm o kadar genişti ki başlı başına bir çocuk hastahanesi gibiydi. Çocukların oynaya-
bileceği kapalı bir bahçesi vardı. Maalesef daha sonraki yıllarda, İç Hastalıkları bölüm başkanı olan Prof. Dr. Namık
Kemal MENTEŞ’in önerleri ve büyük baskısıyla, Çocuk Kliniği hastahanenin 6. katına taşındı ve halen yetişkinler için
inşa edilen koğuşları kullanıyoruz. Musluklar çocukların erişeceği yükseklikte değildi. Tuvaletlerin yapımı Çocuk Kli-
niğine uymuyordu. Yetişkinlerle aynı asansörlerin kullanılması, bahçesinden mahrum kalması, büyük koğuşların için-
de birçok çocukla annenin beraber yatması, Göğüs Hastalıkları binasındaki intaniyenin de kaybı ile enfeksöz hastalık-
ların, diğer çocuklarla aynı katta yatırılması, sayabileceğim olumsuzlukların başında geliyordu. Bizden boşalan yer-
lere Patoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, Parazitoloji gibi üniteler yerleştirildi. Onların da çalışma şekilleri Çocuk Kliniği
yapısına uymadığı için tadilatlar bitmedi ve halen 30 yıldır sürmektedir.
1957’de 1 Doç., 3 Uzman, 5 Asistan ile başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bugün 26 Prof., 3
Doç., 2 Yrd. Doç., 20 Uzman, 28 Asistanla işlevlerini sürdürmektedir.
Bir portakal kasasıyla başlayan kuruluş, 50 yılda bu uğurda yıllarını harcamış, başta aramızdan ayrılanların,
emeklilerin, halen çalışan hocaların, asistanların ve tüm memur ve personelin alın teriyle bugünlere ermiştir. Hepsine
teşekkür borçluyuz.
Gençlerin çekilen zahmetleri görerek bu uğurda çabalarını arttırmaları ve nereden nereye gelindiğini hiç unut-
mamaları gerekmektedir. Artık yavaş yavaş emanet onların ellerine geçmektedir. Onların sayelerinde daha muhte-
şem bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları camiası oluşmakta ve giderek gelişmektedir.
Ben, ilk kurucu olarak emaneti iyi ellere teslim ettiğime inanıyorum.
11.1.19. ÇOCUK KLİNİĞİ VE KÜRSÜSÜNÜN KURULUŞU
Prof. Dr. Güngör NİŞLİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
İzmir’de Ege Üniversitesinin kuruluşu sıralarında ben ve arkadaşım Baha TANELİ İzmir Çocuk Hastahane-
sinde Fahri Asistan olarak çalışıyorduk.
1957 yılının Mayıs ayında gazetede çıkan bir ilan üzerine Ege Üniversitesi
Çocuk Kliniğinde ihtisas yapmak üzere başvurmuştum. Hatta o günlerin 16 kuruşluk dilekçe pulu için Bornova
istasyonundan parkın girişindeki büfeye kadar koştuğumu hatırlarım. Aynı yıl Ekim ayında ne zaman açılacağını
sormak için gittiğimde, henüz belli olmadığını ancak Ankara’dan Doç. Dr. Sabiha hanımın geleceğini öğrendim. Bu
ara sanırım Tıp Fakültesi sekreterlik görevi gören İbrahim ASTARCIOĞLU bey soyadımdan ailemi tanıdığını ve
bizlerin ne özveriler ile okuduğumuzu anlattı. Nerede çalıştığımı sordu. Bende İzmir Çocuk Hastahanesinde fahri
asistan olarak çalıştığımı söyledim. Beni on dakika beklettikten sonra yan odadaki Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL ile
konuşup yeni kurulacak Çocuk Kürsüsünde kullanılmak üzere E cetvelinden boş
bir daktilo kadrosuna
atandığımı,
kürsü kuruluncaya kadar Çocuk Hastahanesinde çalışıp bu kadrodan para alabileceğimi söyledi. İtiraf edeyim ki iki ay
paramı gidip alamadım. Üçüncü ayda Çocuk Kürsüsü kurulup bizler göreve başladıktan sonra üç aylık birikmiş
paramla bir daktilo satın almıştım. Zaten uzun süre kliniğin bütün yazışmalarını ben yaptım. Bu ara yakın arkadaşım
Baha TANELİ’yi de para verebilmek için E cetvelinden
muslukçu kadrosuna
atadılar. Bu kadrolarda takriben altı ay
çalıştık.
1...,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482 484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,...582
Powered by FlippingBook