Kuruluşundan Günümüze EÜ - page 9

İçindekiler
VII
ÖNSÖZ
İki gayretli ve kararlı insanın el ele vererek kuruluşunu başlattıkları Ege Üniversitesi,
elli yılda, ülkeye yararlı yüz elli bin evlat yetiştirerek bugün dev bir aileyi oluşturmuştur. Ord.
Prof. Dr. Muhiddin EREL ve Prof. Dr. Vamık TAYŞİ 1955’de Bornova Bölge Ziraat Okulu
binalarını teslim alarak sıfırdan işe koyulmuşlar ve 2005’de 40 bin öğrencisi, 3 bin öğretim
elemanı, 7 bin bürokrat ve çalışanı bulunan, ülkenin en iyi yerleşkelerinden birisine sahip,
toplam 11 fakülte, 8 enstitü, 12 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 25 araştırma merkezinden
oluşan saygın bir üniversitenin temellerini oluşturmuşlardır. Bu kurum yarım asır önce saç
barakalarda eğitim, öğretim ve araştırmalarına başlamış, süratle gelişerek 1982’de içinden
yeni bir üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesini oluşturmuş, bölgedeki diğer tüm üniversitelerin
kuruluşlarına ve gelişmelerine yardım etmiş, kendisini de sürekli geliştirerek, bugün Türkiye’
de ilk tüp bebeğin meydana gelmesini sağlayan, karaciğer naklinde Avrupa ülkelerinin önünde
giden, A. B. Araştırma programlarına ülkemizden en yüksek yüzde ile proje kabul ettiren, ilk
AB Yenilik Aktarım Merkezini kuran, Erasmus Programları kapsamında yurt dışına ilk
üniversite öğrencilerini gönderen, son derecede dinamik bir yüksek öğretim kurumu haline
gelmiştir.
“Kuruluşundan Günümüze Ege Üniversitesi“
, işte bu serüveni yaratan özgün
geçmişi özetlemekte, her kademedeki çalışanlarımızın nasıl bir özveri ve dayanışma içinde
görev yaptıklarını, yokluklarla savaşarak, yılmadan azimle, nasıl bugünlere gelindiğini anlat-
maktadır.
Öğrenciliğini de bu üniversitede yapan bir öğretim üyesi olarak, böyle bir kitabın oluş-
masına katkıda bulunmak benim için çok anlamlıdır. İki yıla yakın bir süre, bu eseri hazır-
lamak için uğraş veren değerli hocalarım, Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN ve Prof. Dr. İsmet
ERTAŞ’a ve onlara yardımcı olan bürokratımız Birol AKŞİT’e teşekkür ediyorum. Onların
çabaları; geçmişte büyük hizmetler yapmış, emekli olmuş değerli mensuplarımızın “Gel Ege
Üniversitesine destek ol” dendiğinde nasıl tekrar canla başla işe koyulduklarını, eski
heyecanlarından ve azimlerinden hiçbir şey yitirmeden çalışarak görevi nasıl başardıklarını
anlamlı bir belge olarak önümüze sermiş ve hepimize örnek olmuştur.
Aklın ve bilimin önderliğinde, ülkesine ve insanlığa yararlı olmak için çaba sarfeden,
Cumhuriyetin kazanımlarını yaşayan ve ebediyete kadar yaşatacak olan Ege Üniversitemizin
daha nice başarılı 50 yıllara ulaşmasını diliyor, yitirdiğimiz mensuplarımızın aziz hatıralarını
saygı ile anarken, hayatta olan emekli mensuplarımıza sağlık ve esenlikler temenni ediyor,
halen görevde olan öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın tümünü
sevgi ile kucaklıyorum.
Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR
Rektör
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...786
Powered by FlippingBook