Kuruluşundan Günümüze EÜ - page 5

İçindekiler
III
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, devrimlerin mimarı 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK
, 1 Kasım 1928 tarihinde
Türk Alfabesi’nin TBMM’de kabul edilmesinden önce 20 Eylül 1928 Perşembe günü Kayseri’de alfabeyi halka böyle tanıtmıştı.
Ulusumuzun parlak geleceğine giden yolun, ancak ilim ve fennin ışığında çağdaş bir milli eğitimle aşılabileceğine inanan ATATÜRK,
1933 yılında Üniversite Reformunu da gerçekleştirerek İstanbul Darülfün’undan modern bir üniversite yaratmıştır. O’nun aşağıdaki
sözleri, bilim ve fen’e inancının en açık göstergelerindendir:
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.
Okulun vereceği bilim ve fen ile dir ki Türk Ulusu, Türk Sanatı, Türk Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım
ilim
ve
akıl
dır… Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse,
manevi mirasçılarım olurlar.
Mustafa Kemâl ATATÜRK
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...786
Powered by FlippingBook