Kuruluşundan Günümüze EÜ - page 4

İçindekiler
II
Kuruluştan Günümüze Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN, Prof. Dr. İsmet ERTAŞ, Birol AKŞİT
2005
© Bu kitabın tüm yayın hakları Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Kitabın tamamı ya da hiçbir bölümü Ege
Üniversitesi Rektörünün önceden yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla kaydedilemez,
basılamaz, çoğaltılamaz. Ancak kaynak olarak gösterilebilir.
Kapak Konusu:
Dış kapak gömleğindeki kuşakta yer alan görüntüler soldan sağa
1- Oluklu saçtan yapılmış baraka içinde bir lâboratuvar (1956),
2- Günümüzde bir lâboratuvar (2005),
3- XIX. yüzyıl sonlarında Bornova’dan bir görünüm,
4- 2005 yılında Ege Üniversitesi Kampusundan bir görünüm
Basım Yeri:
Ege Üniversitesi Basımevi
Bornova, İzmir
Tel
: 0232 388 10 22 / 20 66
e-mail :
ISBN: 975 - 483 - 661 - 2
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...786
Powered by FlippingBook