Kitap Sanatları
Tezhipli sayfa, Özbekistan, 20. yüzyıl.
Ümit Gazilerli, tezhip örneği
Nick Merdenyan, “Oku!”
90
TEZHİP
El yazmalarını, hat levha ve albümlerini,
ferman, tuğra ve cilt kapaklarını altın
ve boyalarla süsleme sanatına tezhip adı
verilmektedir. Tezhip değişik kültürlerde
hat sanatını desteklemek amacıyla
kullanılan bir teknikti. Tezhipte en önemli
malzeme kullnılan altındı. Altın anlamına
gelen Arapça zehep sözcüğünden gelir
ve altınlamak anlamını taşır. Tezhiple
bezenmiş eserlere müzehhep, sanatçılarına
da müzehhip ve müzehhibe denir. Süsleme
öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan,
bitki ve bulut motifleri kullanılmıştır.
Kitaplardaki en önemli süslemeler giriş
sayfasına yapılırdı.
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...118