Kitap Sanatları
Şermin Ciddi, “Gelin Alayı
Minyatürü”, 17. yüzyıla
ait bir albümden.
Hint minyatürü
Gül Güney, “Dünyayı Taşıyan Balıklar”;
“Acaib’ul Mahlukat Garaib’ul Mevcudat”
adlı yazma eserden bir mitos.
İran minyatürü
Wolfgang ENDERLEIN - Regina HICKMANN
“Meisterwerke der Moghul Zeit, Indische
Miniaturen des 17.-18. Jahrhunderts”
Coron Verlag, 1993.
Hint minyatür sanatının Berlin İslam Eserleri
Müzesi’nde bulunan 16.-17. ve 18. yüzyıllara
ait ünlü örneklerinden 10 adedinin 23,5
ayar gerçek altın kullanılarak basılmış
faksimileleri.
89
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...118