Kitap Sanatları
Avrupa minyatür örneği 14/15.yy.
Filiz Adıgüzel Toprak, “Aşk”, 2010.
Şermin Ciddi, “İstanbul’da Avret Pazarı”,
17. yüzyıla ait bir albümden.
Grosse Buchmalerei des Mittelalters - Der
Goldene Kalender.
Stuttgart, Müller & Schindler / Coron Verlag
1990.
Avrupa minyatür sanatının 15. ve 16.
yüzyıllardan dua kitaplarındaki örneklerinin
23.5 ayar gerçek altın kullanılarak basılmış
faksimileleri.
88
MİNYATÜR
El yazması kitapları süslemek amacıyla boya
ile yapılan ve kitap metinlerindeki olayları anlatan
figüratif resimlere genel olarak minyatür adı
verilmektedir. Kağıt, parşömen, fildişi, kumaş, tahta
gibi malzemeler üzerine çok küçük boyutlarda
yapılan minyatür resimlerinde derinlik, perspektif,
ışık-gölge, boyut ve anatomi gibi unsurlar
görülmemektedir.
Bütün kültürlerin kendine özgü kitap süsleme
sanatları vardır. Türk dünyasında nakış veya
tasvir adıyla bilinen minyatür sanatı Kanuni Sultan
döneminde bir takım yeniliklerle İslam ülkelerinde
gelişen minyatür sanatından farklılık göstermiştir.
Bu kitaplarda minyatür, tahta geçişler, fetihler,
seferler, yabancı elçilerin kabulü, kutlamalar gibi
önemli tarihi olayların resimlenmesi ve şehnamecilik
adıyla resmi bir sanat haline gelmiştir. Minyatür,
19. yüzyıldaki Batılılaşma ile birlikte varlığını
devam ettirmiş ve yavaş yavaş yerini Batı resmine
bırakmıştır.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...118