Kitap Sanatları
84
HAT
Hat sanatı, hüsn-ü hat veya kaligrafi,
yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak
geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla
kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu sanat
dalının çağdaş bir tanımı ise “işaretlere
anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim
verilmesi sanatı” şeklindedir. Belirli bir yazı
stiline yazı tipi, hat türü, el veya alfabe gibi
tanımlanabilir.
Farklı yazı sistemlerinde farklı şekillerde,
farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olan hat
sanatı, özellikle matbaa öncesinde büyük
önem arz etmiştir. Hat sanatı sıklıkla yazı
sistemlerine veya farklı hat kültürlerine göre
sınıflandırılır.
Kore Hattı, Dae Won Kang
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...118