Kitap Sanatları
Çeşitli yazı aletleri
83
KİTAP SANATLARI
Batıdan Uzak Doğu’ya birçok kültürde
“güzel yazı” ve İslam dünyasında “hat” sanatı
yüzyıllardan beri en önemli kitap sanatı olarak
varlığını sürdürmektedir.
El yazmalarını veya güzel yazıları altın
kullanarak süsleme sanatı olan tezhib ile kitap
resmi sanatı olarak gelişen minyatür, kitap
sanatlarının diğer önemli iki dalıdır.
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...118