Nedim SÖNMEZ,
“A History of Marbled Flowers”,
Jaeckle-Sönmez Verlag,
Tübingen, 1991.
Sırt şirazesi ipekten elle
örülmüş, keçi derisi üzerine 22
ayar altın yaldızlı, 10 orijinal
minyatür ebru çiçek içeren,
sınırlı sayıda basılmış, numaralı,
imzalı minyatür kitap.
(74 x 55 mm)
“Daily Food”
T.Y. Crowell, New York,
1880.
(82 x 62 mm)
Ebru örnekleri içeren,
el yapımı akordiyon
kitapçık. 1982.
(74 x 62 mm)
Dr. Sikota GYOZO,
“Vasarely”, Officina Nova,
Budapeşte.
(78 x 68 mm)
Christopher Weimann
“Marbling in Miniature”
Dawson’s Book Shop, Los
Angeles, 1980.
(75 x 57 mm)
Maren MAU,
“Marmorpapiere”,
Tübingen, 1986.
(82 x 54 mm)
Minyatür Kitaplar
78
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...118