Dave Wood
“Rubaiyat of Omar Khayyam”
D. J. Harwood & Associates,
Pomona, 2009.
(43 x 40 mm)
Meister Eckhart
“Die wichtigste Stunde”
Fliegenkopf Handsatzwerkstatt,
Münih,
(67 x 39 mm)
Minyatür Kitaplar
77
MİNYATÜR KİTAPLAR
Tasarımı ve tipografisi, boyutuna uygun
olarak düzenlenmiş olan küçük boyutlu
kitaplardır. Uluslararası literatürde boyutları
7.62 x 7.62 cm (3x3 inch)i geçmeyen kitaplar
minyatür kitap olarak kabul edilmesine karşın
Almanca konuşulan Orta Avrupa’da 10 x 10
cm boyutlarındaki kitaplar da minyatür kitap
olarak kabul edilirler.
Bilinen en eski minyatür kitap Matthias
Moravus’un 1486 tarihinde Napoli’da bastığı
7.6 x 5.1 cm boyutlarındaki “Officium
Beatae Virginis Mariae” dır. Özellikle 17.
yüzyıldan itibaren minyatür kitap yapımı çok
yaygınlaşmıştır.
Sanatsal ve teknik açıdan yüzyıllardan
beri koleksiyonerlerin ilgisini çeken minyatür
kitaplar çok kolay taşınabilmeleri, narin
yapıları ve sevimli boyutlarından dolayı
günümüzde varlığını sürdürmektedir.
Bugün birçok ülkede minyatür kitap
dernekleri, kulüpleri ve koleksiyonerleri
vardır.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...118