Album Amicorum
Margarete, Stuttgart, 1911.
Dekoratif taşbaskı resimler ve renkli kağıtlarla süslenmiş, Art Nouveau dönemi hatıra defteri.
Album Amicorum
W. Ritter, Zittau, 1905.
Dekoratif taşbaskı resimler ve renkli kağıtlarla süslenmiş,
Art Nouveau dönemi hatıra defteri.
Kitap Biçimleri
75
ALBÜMLER
Albümler 16. yüzyılın ortalarında ortaya çıkıp,
özellikle üniversite öğrencileri tarafından 19. yüzyıla
kadar kullanılagelmiş özel defterlerdir. Öğrencilerin
yanı sıra profesörler, din adamları, askerler, gezginler
ve soyluların da kullandığı bu defterlere bir ziyaret
ve kutlama çerçevesinde karşılıklı olarak kayıtlar
düşülürdü. Dönemlerinin önemli kişiliklerinin imzalarını
biriktirmekte de kkullanılan albümler bazen tavsiye
mektubu yerine de geçmişlerdir. Genellikle kısa bir
metin ya da şiirin yer aldığı bu albümler İstanbul’dan
gelen ebru ve diğer renkli kağıtları da içine alarak
sahipleriyle tüm Avrupa’yı dolaşmışlardır. İlk albümlere
bu özel renkli kağıtların yanı sıra resimler ve desenler
çizilmiş veya resimli hazır albüm sayfaları satın
alınarak içlerine eklenmiştir.
1800’den itibaren kabartma deri veya suni deri
kapaklı albümler, defter veya içine sayfalar konabilen
kaset biçiminde yapılmış ve satışa sunulmuştur.
Albümler 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni
baskı teknikleri ve özellikle renkli litografiyle basılmış
kabartma resimlerle süslenmişlerdir.
Eski albümler içerdikleri kayıtlarla bize yazıldıkları
dönemin kişi ve olayları hakkında önemli bilgi veren
kaynaklar olmanın yanı sıra geçmişin kağıt ve renkli
kağıt tarihini de gözler önüne sermektedirler.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...118