KOPERT CİLT ÖRNEĞİ
Stuttgart, 2000. Parşömen ciltli ve deri bağcıklı kitap.
Adı, Latince örten, kapatan anlamına gelen coopetorium’dan gelir.
12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanım alanı bulan, parşömen,
deri veya kumaş ciltli, gösterişsiz, taşıması kolay bir kitap türü.
Klasik Türk ciltlerindeki, kitap yanını koruyan “mikleb” ve “sertab”ın
işlevini gören uzantısı vardır.
METAL MENTEŞELİ KİTAP
“Frankfurter Evangelishes Gesangbuch”
Verlag von Moritz Diefterweg, Frankfurt, 1886.
Filigran metal süslemeli menteşeleri içinde kadife ciltli kitap.
“PUSTAKA (PUSTAHA)”
BATAK YERLİLERİNİN AĞAÇ KABUĞUNDAN BÜYÜ KİTABI
Çift taraflı olarak ağaç kabuğu üzerine yazılmış akordiyon şeklinde katlanmış orijinal el
yazması. Muhtemelen 19. yüzyıl.
Kayın ağacı kabuğu yazı malzemesi olarak en az MÖ. 4. yüzyıldan beri Uzak Doğu’da
kullanılmaktadır. Akordiyon biçimli ağaç kabuğu kitap “Pustaka”, Orta Sumatra’da yaşayan
Batak yerlilerinin 1000 yıl önce Hintli tüccarlar tarafından Sumatra’ya götürdükleri
Sanskritçe kökenli yazılarla ve yanı sıra şekillerle ifade ettikleri büyü tariflerini ve tıbbi
bilgileri içerir. Din adamı “datu” bu yazıyı kullanmaya yetkili tek kişiydi. Yalnızca Datu ve
öğrencileri kitabın içindeki gizemi biliyorlardı.
Kitap Biçimleri
70
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...118