“ETİYOPYA BÜYÜ RULOSU”
Yaklaşık 1880.
Kırmızı siyah renklerle yazılmış metinler
ve bir resim içeren orijinal parşömen rulo
kitap.
Etiyopya büyü ruloları eski dönemlerden
beri din adamları tarafından hazırlanır,
felaketlere, hastalığa ve korkuya karşı
muska olarak kullanılırlardı. Büyü
ruloları çoğu zaman kötü ruhlara karşı
kullanılıyordu. 9 cm genişliği 1 veya 2
hayvan uzunluğunda bu rulolar iple
bağlanır, boyunda veya belde taşınırdı.
ÇİN BAMBU KİTABI
“Sunzi Bingfa” (Savaş Sanatı), Sun Zi, 20. yüzyıl.
Sun Zi ( Sun-Tzu, Sun Tse, Ssun-ds), MÖ 544-496’da
yaşamış ünlü Çinli general, askeri teorisyen ve filozoftur.
Savaş stratejisi üzerine yazdığı Savaş Sanatı adlı eseri
dünyanın en eski stratejiler kitabı olarak bilinir.
Bambu şeritleri kağıdın icadından çok önceleri
Çin’de, MÖ 16. yüzyıldan beri yazı malzemesi olarak
kullanılmıştır. Kesildikten sonra ateş üzerinde kurutulan
bambu çubukların üzerine yazı işlenir ve bunlar birbirine
iple bağlanarak bir kitap oluşturulur.
Kitap Biçimleri
69
KİTAP BİÇİMLERİ
Kitap bugünkü şeklini alana kadar bir çok
aşamalar geçirmiştir. Ağaç kabuğu kitap,
rulo kitap, mumlu yazı tahtası ve günümüz
kitap biçiminin atası codex bu aşamalardan
yalnızca birkaçıdır.
Kitabın veya cildin gelişimi bölgesel
malzemelere bağlı olarak kültürden kültüre
farklılık göstermektedir. Kitabın bugüne
kadarki evriminde koruma ve kullanabilirlik
gibi fonksiyonları ciltçileri her devirde
meşgul eden bir konuydu. Bu süreç içinde
ciltçi kitabın pratik kullanımı dışına çıkarak
onu parşömen, deri, değerli metal ve taşlar
kullanarak süslemiştir. Ancak üzerine yazı
yazılan malzeme kitabın şeklini ve tasarımını
belirlemede ana rol oynamıştır.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...118