Tipografi
65
TİPOGRAFİ
“Harflerle yazmak” (typos: figure/harf,
graphein: yazmak) olarak çevrilen Yunanca
kökenli tipografya, baskı tekniğinde harf,
resim ve sembollerin sanatsal ve deneysel
kompozisyonlarla ifade edilmesi anlamına
gelmektedir. İlk kez Gutenberg’in metal
harflerini tanımlamakta kullanılmıştır.
Edebiyatta ve sanat tarihinde yazı ile
resmin biraraya geldiği çalışmalara, Ortaçağ ve
Rönesans’ın figürlü alfabelerinde, Barok dönemin
görsel şiirlerinde ve 20. yüzyılın Kübizm ve
Dadaizm’inde rastlamaktayız.
“Kelime resimleri” oluşturmak için önceleri
kurşun harfler ve el dizgisiyle teknik açıdan
yaşanılan zorluklar günümüzde fotoğraf ve
bilgisayar teknolojileri ile aşılmış ve sanatçı
harf ve işaretleri yerleştirme konusunda sınırsız
özgürlük kazanmıştır.
Tipografi bugün baskı yazıları ve noktalama
işaretlerinin sanatsal ve tasarıma dayalı
özelliklerini ve üretim teknolojilerini konu alan
bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir.
Reklamcılık ve web tasarımı gibi alanlarda görsel
mesajı verebilmek için sıkça kullanılmaktadır.
Karl KLINGSPOR,
“Über Schönheit von Schrift und Druck”,
Schauer, Frankfurt, 1949.
Kimisi katlı ve renkli birçok yazı tasarım
örnekleri içeren, yazı ve baskı sanatının
güzelliği üzerine Karl Klingspor’un yazmış
olduğu tipografi kitabı.
Klingspor, 20. yüzyılın başlarında
dönemin Alman sanatçılarını yazı
karakterleri geliştirmeye teşvik eden, harf
döküm firması sahibi bir tipograf ve kitap
sanatları uzmanıydı.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...118