Baskı Teknikleri
63
LİNOL BASKI
Ağaç baskı gibi bir yüksek baskı tekniğidir..
Üzerine desen çizilen linolyum oyma bıçakları ile
oyularak baskı kalıbı oluşturulur. Ağaç baskıda
olduğu gibi rulo ile boya sürüldükten sonra
linolyum üzerine kağıt yatırılarak desenin kağıda
geçmesi sağlanır. Her renk için ayrı kalıplar
hazırlanır.
Hülya Yalçın, linol baskı, 2012.
SERİGRAFİ
Bir ipek baskı tekniğidir. Tahta kasnağa
gerilmiş ipek, baskı yapılacak kısımları açık
kalacak şekilde maskelenir, sıyrılarak yüzeyde
yürütülen mürekkebin açık kısımlardan alttaki
kağıt veya başka malzeme üzerine geçmesiyle
baskı sağlanır.
20. yüzyılın başlarından itibaren ticari
amaçlar için kullanılagelen serigrafi tekniği,
1930’lardan itibaren Amerika Birleşik
Devletleri’nden başlayarak sanatsal alanda
kendini göstermeye başladı. 1960’larda Pop
Art sanatçıları tarafından fotoğraf ile birlikte
kullanılarak çok özgün çalışmalar ortaya çıktı.
Akın Akgün,
1984 yılında Lichtenstein Krallığı’na Ultraiht firması
tarafından hediye edilmek üzere İzmir’de basılmıştır.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...118