Baskı Teknikleri
62
Kromolitografi, 1889
LİTOGRAFİ (TAŞ BASKI)
Litografi 1796 yılında Alois Senefelder
tarafından Münih’te bulunmuş bir düz baskı
tekniğidir. Bu teknikte yağı emen özel bir
kireç taşı kullanılır. Lito taşının yüzeyi düzlenip
parlatıldıktan sonra resim taşın üzerine yağlı
lito kalemi ile çizilir. Resim kuruduktan sonra
nitrik asitli arap zamkı taşın üzerine sürülür.
Baskı öncesi yüzeye su sürülür. Bu aşamada
resmin olduğu yerler yağlı olduğu için suyu almaz
ancak diğer kısımlar suyu emer. Rulo ile yüzeye
sürülen mürekkep yağlı kısımları boyar; suyu
emen kısımları boyamaz. Yüzeye yatırılıp ezilen
kağıt mürekkepli alanlardan deseni alır.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...118