Baskı Teknikleri
61
AĞAÇ GRAVÜR
Bir alçak baskı tekniği olan ağaç gravür, 18.
yüzyıl sonlarında İngiltere’de bulunmuş olup,
19. yüzyılda resimli kitap ve dergi basmakta
kullanılmıştır. Bu teknikte, sağlamlığından
dolayı ağacın gövdesine dik kesilmiş bir tabaka
alınır. Tahtanın üzerine desen çizildikten sonra
basılacak kısımlar bıçaklar yardımıyla oyularak
atılır. Baskı yapılırken kağıt yalnızca oyulan
yerlerdeki desenin mürekkebini alır.
Ağaç gravür, 1890.
Dolmabahçe Sarayı, 1890.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...118